Warunki prenumeraty PSJ na rok 2017

PRENUMERATA Posłańca Serca Jezusowego w POLSCE

Cena detaliczna wynosi - 5,00 zł
w prenumeracie indywidualnej (1 lub 2 egz.) - 4,50 zł
w prenumeracie zbiorowej (minimum 3 egz.) - 4,20 zł
w pliku elektronicznym - 2,50 zł

BNP PARIBAS
nr rachunku: 64 1600 1013 1846 0358 6000 0006

Wydawnictwo WAM, Prenumerata Czasopism
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Koszt prenumeraty indywidualnej 1 egz.:
na kwartał - 13,50 zł
na pół roku - 27,00 zł
na rok - 54,00 zł

PRENUMERATA PSJ w wersji elektronicznej

Posłaniec Serca Jezusowego w w wersji elektronicznej dostępny jest w formacie PDF. Aby zamówić prenumeratę miesięcznika należy zakupić dostępną w postaci rocznika wersję POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO na rok 2017. O ukazaniu się kolejnych numerów jesteśmy informowani mailowo każdego miesiąca, a na koncie czytelnika w księgarni e.wydawnictwowam.pl pojawią się kolejne pliki, które będzie można pobrać na swój komputer. Opłatę za rok 2017 w kwocie 30,00 zł ponosimy jednorazowo i obejmuje ona wszystkie numery, które ukażą się od stycznia do grudnia 2017 r.
PRENUMERATA W USA I KANADZIE

"POSŁANIEC SERCA JEZUSA" Księża Jezuici
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903
tel. (773) 588-7476
fax: (773) 588-6517
e-mail: polmes_._jezuicichicago org

Koszt prenumeraty w USA:
na rok - $35
na 2 lata - $60
na 3 lata - $80

Koszt prenumeraty do Kanady:
na rok - $45
na 2 lata - $75
na 3 lata - $100

Czeki prosimy wypisywać na: Polish Messenger of the Sacred Heart i wysyłać je na powyższy adres, podając nazwisko, imię, dokładny adres, telefon i okres zamawianej prenumeraty.

PRENUMERATA ZAGRANICZNA (BEZ USA I KANADY)

zagranica (prenumerata roczna + wysyłka):
Europa - 50 EUR
Ameryka Południowa, Afryka - 80 USD
Ameryka Środkowa - 90 USD
Australia - 120 USD

IBAN: PL 75 1600 1013 1846 0358 6000 0002 (dla wpłat w USD)
IBAN: PL 48 1600 1013 1846 0358 6000 0003 (dla wpłat w EUR)
SWIFT: PPABPLPK

Wpłat dewizowych i złotówkowych można dokonywać na wyżej wymienione konto. Prenumeratorów, którzy decydują się na opłacenie prenumeraty za pomocą przelewu bankowego z zagranicy, prosimy o przesłanie oddzielnej informacji o dokonanej wpłacie wraz z dokładnym adresem abonenta, na adres:
Wydawnictwo WAM, Prenumerata Czasopism
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
lub email: prenumerata@poslaniec.co


PRENUMERATA PRZYJACIELSKA DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE

Pragniemy wyrazić wdzięczność Czytelnikom, którzy swoją ofiarą wspierają Fundusz Prenumeraty Przyjacielskiej "Posłańca Serca Jezusowego" na Wschód. Nasi Rodacy bardzo sobie cenią tę pomoc i w listach do redakcji dają temu wyraz. W ich imieniu prosimy o kontynuowanie tej pięknej inicjatywy. Zachęcamy, by przy okazji wpłat na własną prenumeratę lub oddzielnie przekazem (zaznaczając to wyraźnie na blankiecie) wpłacać dowolne sumy na Fundusz Prenumeraty Przyjacielskiej "Posłańca Serca Jezusowego" na Wschód.

Bliższe informacje można uzyskać:
e-mail: prenumerata_._poslaniec co
numer telefonu: 12 6293291

Aktualny blankiet wpłaty można stąd pobrać w formacie PDF.
redakcja PSJ
img
img