Intencje polecane przez internautów:

20 stycznia 2017
Panie Jezu, dziękuję Ci za moje dzieci: Monikę i Łukasza, moje wnuczęta: Małgosię i Michałka.
anonim
16 stycznia 2017
W środę 18 stycznia 2017 r. rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Prośmy Boga z całego serca o ten dar i pracujmy na rzecz takiego braterstwa w wierze i w posłudze bliźnim. Niech wszyscy chrześcijanie proszą o to Boga i praktykują wzajemną miłość i przebaczenie.
Wiktor z Poznania
11 stycznia 2017
Prosimy o modlitwę w intencji Władysława, który przebywa w szpitalu w Mielcu w stanie bardzo ciężkim. Jest po udarze i z Sepsą. Módlmy się o powrót do zdrowia za przyczyną Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i o potrzebne łaski dla rodziny.
Rodzina i przyjaciel domu
11 stycznia 2017
Módlmy się do Boga za przyczyną naszych patronów Ojczyzny świętych Wojciech i Stanisława, a także męczennika za wolność bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Prośmy o zakończenie sporu w Parlamencie i owocną pracę wszystkich ugrupowań politycznych na rzecz Polski.
rodzina ze Świętej Lipki
9 stycznia 2017
Jutro do naszej rodziny przychodzi ksiądz po kolędzie. Proszę Boga, aby modlitwa kapłana wyjednała nam wszystkim potrzebne łaski do wzajemnego i zgodnego życia w rodzinie, a naszym dzieciom przyniosła błogosławieństwo w zdobywaniu wiedzy na studiach.
rodzice z Warszawy
9 stycznia 2017
Módlmy się za wszystkich, którzy pomagają ludziom, ptakom i zwierzętom przetrwać tę bardzo mroźne dni. W sposób szczególny módlmy się za wszystkich biednych ludzi, organizacje kościelne samorządowe prowadzące w naszych miastach noclegownie i schroniska.
Janina z Tyńca
1 stycznia 2017
Opiece i wstawiennictwu Maryi Matki Bożej i Sercu Jezusowemu polecamy naszą rodzinę w Nowym Roku Pańskim 2017. Niech jego dni, tygodnie, miesiące służą naszemu rozwojowi duchowemu, obyśmy w tym czasie solidnie pracowali, byli wierni Bożym Przykazaniom i potrafili pokonywać podszepty Złego.
rodzice z dziećmi z Rabki
29 grudnia 2016
Módlmy się w intencji rozpoczętego w Rydze dorocznego Europejskie Spotkanie Młodych organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé - założoną przez brata Rogera w latach 70. Trwające spotkanie gromadzi ok. 15 tysięcy młodzieży z całej Europy i nie tylko. Prośmy, aby wielu młodych ludzi żyło Ewangelią i jej zasadami.
Apostolstwo Modlitwy z Krakowa
27 grudnia 2016
Proszę o modlitwę w intencji wszystkich chorych przebywających w tym czasie świątecznym w szpitalach, a w szczególności w intencji mojego brata Tomasza i ks. Jerzego S. Niech miłosierny Bóg udzieli im łaski powrotu do zdrowia.
prosi brat Staszek z rodziną i znajomymi
25 grudnia 2016
Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Boga, abyśmy przez nasze codzienne czyny dawali świadectwo o Światłości, która przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. Polecajmy w modlitwie wszystkich, którzy z nami wspólnie przeżywają Święta Bożego Narodzenia i pamiętajmy o naszych drogich zmarłych.
Apostolstwo Modlitwy z Gliwic
1 2 3 4 5 6 78 9 10 ...
img
img