Intencje polecane przez internautów:

9 stycznia 2017
Jutro do naszej rodziny przychodzi ksiądz po kolędzie. Proszę Boga, aby modlitwa kapłana wyjednała nam wszystkim potrzebne łaski do wzajemnego i zgodnego życia w rodzinie, a naszym dzieciom przyniosła błogosławieństwo w zdobywaniu wiedzy na studiach.
rodzice z Warszawy
9 stycznia 2017
Módlmy się za wszystkich, którzy pomagają ludziom, ptakom i zwierzętom przetrwać tę bardzo mroźne dni. W sposób szczególny módlmy się za wszystkich biednych ludzi, organizacje kościelne samorządowe prowadzące w naszych miastach noclegownie i schroniska.
Janina z Tyńca
1 stycznia 2017
Opiece i wstawiennictwu Maryi Matki Bożej i Sercu Jezusowemu polecamy naszą rodzinę w Nowym Roku Pańskim 2017. Niech jego dni, tygodnie, miesiące służą naszemu rozwojowi duchowemu, obyśmy w tym czasie solidnie pracowali, byli wierni Bożym Przykazaniom i potrafili pokonywać podszepty Złego.
rodzice z dziećmi z Rabki
29 grudnia 2016
Módlmy się w intencji rozpoczętego w Rydze dorocznego Europejskie Spotkanie Młodych organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé - założoną przez brata Rogera w latach 70. Trwające spotkanie gromadzi ok. 15 tysięcy młodzieży z całej Europy i nie tylko. Prośmy, aby wielu młodych ludzi żyło Ewangelią i jej zasadami.
Apostolstwo Modlitwy z Krakowa
27 grudnia 2016
Proszę o modlitwę w intencji wszystkich chorych przebywających w tym czasie świątecznym w szpitalach, a w szczególności w intencji mojego brata Tomasza i ks. Jerzego S. Niech miłosierny Bóg udzieli im łaski powrotu do zdrowia.
prosi brat Staszek z rodziną i znajomymi
25 grudnia 2016
Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Boga, abyśmy przez nasze codzienne czyny dawali świadectwo o Światłości, która przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. Polecajmy w modlitwie wszystkich, którzy z nami wspólnie przeżywają Święta Bożego Narodzenia i pamiętajmy o naszych drogich zmarłych.
Apostolstwo Modlitwy z Gliwic
19 grudnia 2016
Bardzo prosimy za wstawiennictwem Matki Bożej o dobre przygotowania nas wszystkich do Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten święty czas umocni nasze rodzinne relacje a łaska Jezusa wzmocni wiarę całej nasze rodziny.
rodzina z Rzeszowa
19 grudnia 2016
Gorliwie, codziennie z wielką wiarą módlmy się za naszą Ojczyznę. Prośmy o modrość dla obywateli i o odpowiedzialność wszystkich polityków za słowa i za czyny. Prośmy też o rozwagę dla społeczeństwa i mądrość, aby źli ludzie nie zachęcali do destabilizacji Państwa i nie nastawiali wrogo jednych obywateli na drugich. Prośmy, aby cała klas polityczna od lewa do prawa i wszyscy posłowie, parlamentarzyści oraz dziennikarze z najwyższą rozwagą wypowiadali się w mediach. Prośmy za przyczyną męczennika za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki.
Maria i Jan z Krakowa
5 grudnia 2016
Za przyczyną św. Mikołaja módlmy się w intencji wszystkich, którzy będą 6 grudnia naśladować w dobroci tego świętego biskupa, aby ich dobre czyny, podarki i modlitwa uradowały wiele dzieci i potrzebujących pomocy biednych ludzi.
rodzina ze Szczecina
1 grudnia 2016
Módlmy się za górników, którzy zginęli w kopalni KGHM Rudna, gdzie doszło do bardzo silnego, samoistnego wstrząsu, podczas którego zginęło 8 górników, a 9 zostało poszkodowanych. Módlmy się też za ich rodziny, aby nasza modlitwa pomogła im ukoić ból po stracie najbliższych. Pamiętajmy o tych, którzy z oddaniem pracowali w akcji ratunkowej.
Apostolstwo Modlitwy z Bytomia
1 2 3 4 5 6 78 9 10 ...
img
img