Intencje polecane przez internautów:

8 marca 2017
Proszę o modlitwę wstawienniczą do Najświętszego Serca Pana Jezusa o łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby dla Marka.
anonim
3 marca 2017
Proszę o modlitwę wstawienniczą do Najświętszego Serca Pana Jezusa o zdrowie dla Michała.
koleżanka
2 marca 2017
Najświętsze Serce Jezusa, dziękuję za wszelkie otrzymane łaski i proszę o łaskę wiary dla męża i rozwiązanie problemów w małżeństwie.
anonim
24 lutego 2017
Módlmy się w intencji wszystkich członków Apostolstwa Modlitwy w Słupsku i prowadzących to stowarzyszenie Animatorów. Prośmy Serce Boże, aby wszyscy oni pełnili swoją misję ewangelizacyjną we wspólnocie Kościoła z tak wielkim oddanie, jak do tej pory. Niech Bóg powoła też nowych członków do tej wspólnoty apostolskiej, aby wielu ludzi mogło rozwijać się duchowo i w posłudze bliźnim.
Apostolstwo Modlitwy z Krakowa
19 lutego 2017
W dniu pogrzebu wolontariuszki Heleny Kmieć zamordowanej w Boliwii módlmy się, aby Bóg nagrodził jej posługę misyjną i dał jej udział w swoim Królestwie. Prośmy też o nawrócenie z przestępczej drogi zła, młodego boliwijskiego mężczyzny - jej zabójcy.
proszą Jolanta i Marek
16 lutego 2017
Sercu Bożemu serdecznie dziękuję za zdane egzaminy w tej sesji. Proszę o solidną moją mobilizację w studiowaniu w nowym semestrze i o dobre wykorzystanie danego mi czasu i talentów.
Zbigniew z Krakowa
12 lutego 2017
Módlmy się w intencji Pani Premier Beaty Szydło o szybki powrót do zdrowia dla niej i dla funkcjonariuszy poszkodowanych w wypadku samochodowym. Prośmy szczególnie o rozwagę dla wszystkich kierowców na naszych drogach i o opiekę św. Krzysztofa.
Apostolstwo Modlitwy z Krakowa
8 lutego 2017
W dniu pogrzebu mamy mojego kolegi z Wrocławia Przemka, proszę o modlitwę za zmarłą i o dar przebywania dla Niej w wieczności Boga. Polecam całą rodzinę przeżywającą ten trudny czas rozstania.
Stanisław
6 lutego 2017
Proszę o modlitwę wstawienniczą do Najświętszego Serca Pana Jezusa o poprawę relacji w rodzinie i dobre wyniki w nauce i błogosławieństwo dla rodzin z dziećmi i młodzieżą.
anonim
22 stycznia 2017
W 154. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Królestwie Polskim przeciwko rosyjskiemu zaborcy (22 stycznia 1863 r.). Módlmy się w intencji rychłej beatyfikacji Romualda Traugutta - symbolu poświęcenia i męczeństwa dla Ojczyzny. Wspomnijmy w naszej modlitwie kilkadziesiąt tysięcy ofiar tego największego niepodległościowego zrywu w XIX wieku. Niech Bóg im wszystkim wynagrodzi tę ofiarną miłość do Ojczyzny.
Maria i Jana z Krakowa
1 2 3 4 5 67 8 9 10 ...
img
img