Intencje polecane przez internautów:

19 lutego 2017
W dniu pogrzebu wolontariuszki Heleny Kmieć zamordowanej w Boliwii módlmy się, aby Bóg nagrodził jej posługę misyjną i dał jej udział w swoim Królestwie. Prośmy też o nawrócenie z przestępczej drogi zła, młodego boliwijskiego mężczyzny - jej zabójcy.
proszą Jolanta i Marek
16 lutego 2017
Sercu Bożemu serdecznie dziękuję za zdane egzaminy w tej sesji. Proszę o solidną moją mobilizację w studiowaniu w nowym semestrze i o dobre wykorzystanie danego mi czasu i talentów.
Zbigniew z Krakowa
12 lutego 2017
Módlmy się w intencji Pani Premier Beaty Szydło o szybki powrót do zdrowia dla niej i dla funkcjonariuszy poszkodowanych w wypadku samochodowym. Prośmy szczególnie o rozwagę dla wszystkich kierowców na naszych drogach i o opiekę św. Krzysztofa.
Apostolstwo Modlitwy z Krakowa
8 lutego 2017
W dniu pogrzebu mamy mojego kolegi z Wrocławia Przemka, proszę o modlitwę za zmarłą i o dar przebywania dla Niej w wieczności Boga. Polecam całą rodzinę przeżywającą ten trudny czas rozstania.
Stanisław
6 lutego 2017
Proszę o modlitwę wstawienniczą do Najświętszego Serca Pana Jezusa o poprawę relacji w rodzinie i dobre wyniki w nauce i błogosławieństwo dla rodzin z dziećmi i młodzieżą.
anonim
22 stycznia 2017
W 154. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Królestwie Polskim przeciwko rosyjskiemu zaborcy (22 stycznia 1863 r.). Módlmy się w intencji rychłej beatyfikacji Romualda Traugutta - symbolu poświęcenia i męczeństwa dla Ojczyzny. Wspomnijmy w naszej modlitwie kilkadziesiąt tysięcy ofiar tego największego niepodległościowego zrywu w XIX wieku. Niech Bóg im wszystkim wynagrodzi tę ofiarną miłość do Ojczyzny.
Maria i Jana z Krakowa
20 stycznia 2017
Panie Jezu, dziękuję Ci za moje dzieci: Monikę i Łukasza, moje wnuczęta: Małgosię i Michałka.
anonim
16 stycznia 2017
W środę 18 stycznia 2017 r. rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Prośmy Boga z całego serca o ten dar i pracujmy na rzecz takiego braterstwa w wierze i w posłudze bliźnim. Niech wszyscy chrześcijanie proszą o to Boga i praktykują wzajemną miłość i przebaczenie.
Wiktor z Poznania
11 stycznia 2017
Prosimy o modlitwę w intencji Władysława, który przebywa w szpitalu w Mielcu w stanie bardzo ciężkim. Jest po udarze i z Sepsą. Módlmy się o powrót do zdrowia za przyczyną Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i o potrzebne łaski dla rodziny.
Rodzina i przyjaciel domu
11 stycznia 2017
Módlmy się do Boga za przyczyną naszych patronów Ojczyzny świętych Wojciech i Stanisława, a także męczennika za wolność bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Prośmy o zakończenie sporu w Parlamencie i owocną pracę wszystkich ugrupowań politycznych na rzecz Polski.
rodzina ze Świętej Lipki
1 2 3 4 5 67 8 9 10 ...
img
img