Intencje polecane przez internautów:

8 października 2016
Wstawiennictwu Maryi i Jej Niepokalanemu Sercu polecajmy wszystkich odmawiających w październiku różaniec w naszych domach i wspólnotach. Niech rozważanie zbawczych tajemnic, umocni nas w dobrym życiu z wiary i pomoże trwać w wierności Chrystusowi.
Katarzyna i Jerzy z Zakopanego
5 października 2016
Wszechmogący, wieczny Boże, w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, Ty wybrałeś ją do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości w naszych miastach, wioskach, rodzinach i wspólnotach parafialnych.
AM z Kłodzka
27 września 2016
Serce Boże! Pomóż wszystkim, którzy miłują i wprowadzają na świecie sprawiedliwość, aby szczerze zabiegali o utrwalenie na świecie prawdziwego pokoju. Pośpiesz na pomoc uciśnionym i umierającym w Syrii. Pocieszaj chorych, rannych i zapewnij przez organizacje międzynarodowe chleb łaknącym, umocnij bezsilnych, niech nastanie pokój.
prosi Piotr
21 września 2016
Módlmy się za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej w intencji dorocznego spotkania Animatorów Apostolstwa Modlitwy w jezuickim Domu Rekolekcyjnym w Częstochowie w dniach od 22-25 września 2016 roku. Prośmy o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla wszystkich tych osób apostołujących modlitwą w Kościele.
organizator spotkania Krajowy Sekretariat AM
21 września 2016
Błagam o modlitwę do Najświętszego Serca Pana Jezusa o uzdrowienie mojego 22 letniego syna Łukasza, studenta Politechniki Wrocławskiej. Od 5 godzin leży na neurochirurgii, ma krwiaka mózgu. Z całego serca proszę o modlitwę. Pan Bóg niech wynagrodzi wszystkim modlącym się.
Prosi mama Łukasza - Małgorzata ze Szczecina
20 września 2016
Papież Franciszek 20 września br., prosi chrześcijan o modlitwę w intencji pokoju na świecie, ochrony środowiska i prowadzonego dialogu. Z tą prośbą zwraca się szczególnie do nas Apostolstwa Modlitwy. Dzisiaj jest obecny w Asyżu na modlitwie ekumeniczne z prawosławnym patriarchą Bartłomiejem I przybyłym tam z Konstantynopola.
Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy
19 września 2016
Sercu Jezusowemu polecamy całą naszą rodzinę i wszystkie jej sprawy, które teraz przeżywamy i które nas jeszcze czekają. Dziękujemy za Bożą opiekę nad nami.
Rodzina z Warszawy
17 września 2016
W 77. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę dnia 17 września. Módlmy się za wszystkich, którzy zginęli w tej straszliwej wojnie i w obozach NKWD. Dziękujmy Bogu za odzyskaną wolności, prosząc, aby nikt nie musiał przelewać krwi w toczonych wojnach XXI wieku i aby one wreszcie ustały.
rodzina ze Świętej Lipki
9 września 2016
Sercu Bożemu polecajmy Apostolstwo Modlitwy w Lesznie - świętujące jubileusz 25-lecia oraz Apostolstwo Modlitwy w Oporowie - obchodzące 20-lecie swego istnienia. Z okazji Jubileuszów zapewniamy o naszej pamięci i serdecznie dziękujemy za wieloletnią modlitwę, oddaną pracę i szerzenie kultu Serca Jezusa w waszych rodzinach i wspólnotach parafialnych.
Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy
8 września 2016
Prosimy o modlitwę wstawienniczą do Najświętszego Serca Pana Jezusa o szczęśliwy przebieg operacji oraz łaskę uzdrowienia dla Grzegorza.
koleżanki i koledzy z pracy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
img
img