W numerze PSJ grudzień 2017

GRUDZIEŃ W KALENDARZU KOŚCIELNYM6

LEKTURA DUCHOWA
bł. Guerric z Igny
PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU6

FORMACJA
ks. Jacek Poznański SJ
BUDOWANIE ŚWIĄTYNI8

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
"CZYHAJĄCY" PAN BÓG12
ks. Artur Wenner SJ
AKTYWNE OCZEKIWANIE26
ks. Stanisław Biel SJ
WCHŁONIĘTY PRZEZ MISTRZA31
ks. Stanisław Groń SJ
NOWINA POSŁAŃCA Z NIEBA46
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
SPOTKANIE59

ŚWIADECTWO
Mateusz Basiejko SJ
MOJA BEZDOMNOŚĆ13

MIEJSCA ŚWIĘTE
Jan Gać
W AIN KAREM16
ks. Stanisław Łucarz SJ
BETLEJEM32

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
APOSTOŁ SERC JEZUSA I MARYI. ŚWIĘTY JAN EUDES (1601-1680)20

ZAMYŚLENIA
Ojciec Jerzy
JEZUS NADCHODZI, ABY SĄDZIĆ ZIEMIĘ24

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE
Krzysztof Dziduch
CHRZEŚCIJAŃSTWO A PRZEŚLADOWANIE27

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
ks. Marek Wójtowicz SJ
MARYJA UCZĄCA CZUJNOŚCI38

ROK LITURGICZNY
Bożena Leszczyńska OCV
BETLEJEM W CIENIU GOLGOTY42

HISTORIA PSJ
ks. Stanisław Groń SJ
NIEZATARTE ZNAMIĘ47

NA MARGINESIE
Katarzyna Łysoń
ZAUFANIE I WIARA52

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY54

HISTORIA
Filip Musiał
KUŹNIA ELIT60

SPOŁECZEŃSTWO
Krzysztoszf Dziduch
PRZEKAZICIELE WIARY I WYCHOWANIA62

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Robert Janusz SJ
PAPIESKA INTENCJA POWSZECHNA65
img
img