Drodzy Czytelnicy!

We wrześniu celebrować będziemy święto Podwyższenia Krzyża Świętego i wpatrywać się w wizerunek ukrzyżowanego Jezusa. Bądźmy wierni Krzyżowi!
W liturgii też kilka razy uroczyście czcić będziemy Matkę Bożą. Będzie to okazja, aby Jej wstawiennictwu powierzyć cały Kościół, Ojczyznę i wszystkie nasze codzienne sprawy.
Oczy wielu zwrócone będą na Gietrzwałd - wieś położoną między Olsztynem a Ostródą, nazywaną warmińską Częstochową. To jedyne w Polsce i jedno z 12 miejsc objawień maryjnych na świecie uznanych za autentyczne przez Stolicę Apostolską. W tym miesiącu liczni wierni powracać będą do orędzia gietrzwałdzkiego, a 10 września br. w sanktuarium w Gietrzwałdzie obchodzić będziemy jubileuszowe uroczystości 140-lecia objawień maryjnych (trwały one od 27 VI 1877 r. do 16 IX 1877 r.) i 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej.
W tych obchodach wspominać będziemy, jak dwie dziewczynki: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska usłyszały od Matki Bożej prośbę wypowiedzianą w gwarze warmińskiej: Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!. Módlmy się więc tak, jak Maryja prosiła. Objawienia te miały duży wpływ na życie religijne i narodowe, ale również dzisiaj zachęcają nas do modlitwy różańcowej i do życia ufną wiarą.
Gietrzwałd dał kiedyś impuls do powstania ruchu polskiego na Warmii. Trzeba, aby dzisiaj przyczyniał się do ożywienia naszej wiary i ofiarnej miłości do Matki Bożej i do Ojczyzny. Świętujmy ten czas łaski i modlitwy, a zaowocuje on wielkim dobrem nie tylko dla nas, ale i dla naszych bliźnich w Ojczyźnie i w Kościele.
ks. Stanisław Groń SJ
img
img