Drodzy Czytelnicy!

W tym miesiącu wielu z nas skorzysta z letnich wakacji, aby wypocząć i odnowić się fizycznie, psychiczne i duchowo. Turystyka i wakacyjny wysiłek połączony z troską o nasz rozwój duchowy z pewnością przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla nas. W tym czasie wolnym od szkoły i pracy podejmijmy też staranie o zapewnienie sobie odpowiedniej lektury i wzmocnienie naszych relacji rodzinnych i z przyjaciółmi.
Na szlaku naszego zwiedzania i pielgrzymowania w różne rejony naszej Ojczyzny i świata niech nie zabraknie troski o mądre wykorzystanie daru czasu i szacunek dla Stwórcy i Jego wspaniałego dzieła, korony stworzenia - człowieka.
Wszystko może przybliżyć nas do Boga, także to, gdy dostrzeżemy, jak On działa w stworzeniach, dając i podtrzymując wszelkie życie. Święty Ignacy z Loyoli chętnie nauczy nas tego! Zwierzęta, ptaki, ryby, rośliny, góry, gwieździsty nieboskłon, spokojne lub wzburzone wody rzek i oceanów ciągle chwalą Boga. My też to czyńmy w naszym życiu, w ciszy, w przeżywanej Eucharystii i codziennym pacierzu.
Wypoczywajmy aktywnie i mądrze. Niech hałas i gwar miasta zastąpi śpiew ptaków i cisza ulubionych zakątków, do których chętnie wracamy, a patronowie Europy, których wspominamy w lipcu: św. Benedykt z Nursji i św. Brygida Szwedzka, niech pomogą nam wszystkim - żyjącym nie tylko w Europie - przeżywać nasze chrześcijaństwo w cywilizacji braterskiej więzi pokoju i wzajemnej ufności, starosądecka ksieni zaś, św. Kinga, niech nauczy nas ufnej modlitwy i radosnej pieśni wielbiącej Boga.
Wszystkim życzę udanych wakacji i wiele słońca. Czytajcie nasz miesięcznik i polecajcie go innym, aby szerzyła się chwała Serca Jezusowego.
ks. Stanisław Groń SJ
img
img