Ogólnoświatowa Sieć Modlitewna

Apostolstwo Modlitwy stanowi dzisiaj światową sieć modlitewną, skupioną wokół papieża, otwartą na problemy całej ludzkości i na posłannictwo Kościoła, ujęte w comiesięcznych intencjach.
Jako indywidualiści ulegamy często pokusie znieczulenia na ludzką biedę wokół nas. Nie robią na nas wrażenia wstrząsające wiadomości i obrazy przedstawiające ludzkie cierpienia, zwłaszcza że czujemy się bezradni, ponieważ nie możemy udzielić pomocy. Co czynić, by nie dać się wciągnąć w spiralę lęku i bezradności? Przede wszystkim możemy się modlić we wspólnocie Kościoła walczącego na ziemi i istniejącego już w niebie. Doceńmy moc modlitwy tak wielu osób! papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2015

Reagując na obojętność, jaka panuje w świecie, papież zachęca do modlitwy i do angażowania się wobec wielu wyzwań dzisiejszego czasu. Co miesiąc z szerokiej panoramy spraw, które mu leżą na sercu, poleca wszystkim wierzącym, a szczególnie członkom Apostolstwa Modlitwy jedną intencję. Dzieje się to na przemian: w jednym miesiącu dotyczy ona posłannictwa Kościoła (intencja ewangelizacyjna), a w drugim całej ludzkości (intencja powszechna). Mamy się modlić w tych intencjach, nie zamykając się w sobie, lecz otwierając się na otaczającą nas rzeczywistość. Intencje te mają nadawać nam kierunek na dany dzień, na cały miesiąc, wyznaczać nam zadania. Modlitwa pobudza nas do służenia Chrystusowi przez urzeczywistnianie na co dzień Jego misji. Co miesiąc modlitwa otwiera nasze serca na potrzeby ludzi, którzy pragną pokoju, sprawiedliwości i braterstwa. Spełnienie tego zadania nie byłoby możliwe bez zbliżenia się do Serca Jezusa, które nas wytrąca z postawy niewrażliwości, a prowadzi do życzliwego podchodzenia do innych. W ten sposób papieskie intencje stanowią klucz do właściwego rozumienia naszej modlitwy i posłannictwa.
Apostolstwo Modlitwy stanowi dzisiaj światową sieć modlitewną, skupioną wokół papieża, otwartą na problemy całej ludzkości i na posłannictwo Kościoła, ujęte w comiesięcznych intencjach. W 2010 r. generał Towarzystwa Jezusowego Adolfo Nicolás postanowił odnowić Apostolstwo Modlitwy, jego stan pozostawiał wiele do życzenia. Po prawie 170 latach istnienia pierwotny zapał ostygł. Działały wprawdzie jeszcze liczne dobrze funkcjonujące ogniska w wielu krajach świata, ale Apostolstwo Modlitwy ze swoim charyzmatem i praktykami pobożnymi zaczęło podupadać. Trzeba więc było ożywić tę formę działalności Kościoła, powierzoną przez papieża Towarzystwu Jezusowemu. Bardziej niż kiedykolwiek konieczną rzeczą było stworzenie międzynarodowej sieci www.popesprayer.net, która swoją modlitwą odpowie na poważne wyzwania stojące przed ludzkością i Kościołem, chcącym realizować swoje posłannictwo. Należało przy tym zachować duchowe skarby bogatej tradycji, które mogą się przysłużyć w dużej mierze do realizacji misji Kościoła. Od tego momentu rozpoczął się na wszystkich kontynentach długi proces odnowy, sterowany przez dyrektora generalnego Klaudiusza Barrigę, delegata o. Nicolása. Międzynarodowa Rada, której jestem członkiem, zaangażowała się w to mocno. Chodziło o odczytanie na nowo podstawowych założeń Apostolstwa Modlitwy i wprowadzenie nowego języka, który by odpowiadał potrzebom dzisiejszego człowieka. Doprowadziło to do nowego sformułowania istoty naszego posłannictwa, ujętego szczegółowo w dokumencie Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości, zatwierdzonym przez ojca świętego w grudniu 2014 r. Papieska Ogólnoświatowa Sieć Modlitewna (Apostolstwo Modlitwy) obejmuje 35 milionów katolików w 89 krajach. Jej odgałęzieniem jest Eucharystyczny Ruch Młodzieży (ERM), do którego należy ponad milion sto tysięcy członków w 56 krajach. Nie możemy jednak zadekretować z góry odnowy tej formy działalności na rzecz Kościoła, powierzonej Towarzystwu Jezusowemu, wobec różnorodności warunków cywilizacyjnych, w jakich żyje Kościół w świecie. Przede wszystkim proces odnowy zależy od działania Ducha Świętego. Do nas należy otwarcie się na tę łaskę przez modlitwę osobistą i wspólnotową, w odnowionej więzi z Chrystusem i w gotowości ruszenia w drogę.
Strategia tej odnowy rozłożona była na trzy lata. Rok 2016 był poświęcony zmianie zewnętrznego profilu tak, aby narodowe ogniska Apostolstwa Modlitwy skuteczniej działały w terenie. Nasze posłannictwo bowiem ściśle wiąże się z wymianą myśli, a do tego konieczne jest współdziałanie ze specjalistami w dziedzinie audiowizualnych środków społecznego przekazu. Współpracujemy więc z agencją La Machi, której celem są "dobre inicjatywy". Nasze nowe logo jako znak firmowy wskazuje na zaangażowanie się Apostolstwa Modlitwy w problemy dzisiejszego świata. Dzięki dostępności sieciowej łatwiej można się zaznajomić z Papieską Ogólnoświatową Siecią Modlitewną i jej celami. Logo wyobraża glob ziemski z zaznaczonymi kontynentami i obejmującym je konturem serca ze znakiem krzyża. Nawiązuje ono graficznie do kontemplacji o Wcieleniu z Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli, gdzie cała Trójca Święta spogląda na ziemię. Czytamy w nich: Widzieć osoby jedne po drugich. A najpierw te na obliczu ziemi, tak bardzo różnorodne w stroju, w sposobie bycia. Jedni są biali, inni czarni, jedni żyją w pokoju, drudzy w stanie wojny; jedni płaczą, drudzy się śmieją; jedni zdrowi, drudzy chorzy; jedni się rodzą, inni umierają itd. (nr 106). Bóg (Trójca Święta) spogląda na świat i w tej kontemplacji świata Druga Osoba Boska decyduje się przyjąć ciało, aby zbawić ludzi. Boża decyzja domaga się naszej decyzji. W nowym logo AM znajduje się także dobrze wyeksponowany symbol serca, będący czytelnym znakiem Serca Jezusowego.
W 1986 r. papież Jan Paweł II potwierdził misję Towarzystwa Jezusowego szerzenia duchowości Serca Jezusa oraz dane jezuitom narzędzie służące do tego celu w postaci Apostolstwa Modlitwy. Kto przeżywa głęboką więź z Chrystusem, kto jest bliski Jego Sercu, ten pragnie wypełnić Jego posłannictwo wobec problemów tego świata. Droga serca, a jest nią udział w Ogólnoświatowej Sieci Modlitewnej, przysposabia do wypełnienia tego zadania w codziennym życiu. W roku 2016 wprowadzono w życie dwa projekty, które mają na celu udoskonalenie Papieskiej Sieci Modlitewnej i w nowym świetle ukazanie naszego charyzmatu i powierzonej nam misji. Pierwszy projekt to film video, w którym papież prezentuje intencję miesięczną w języku hiszpańskim, tłumaczonym na 9 języków, w tym na arabski, chiński i polski. Film udostępniony jest w Internecie, na Facebooku, YouTubie, Twitterze i Instagramie. Staramy się o to, by co miesiąc nakręcić profesjonalny film, który przyciągałby prócz katolików zaangażowanych w działalność Kościoła jeszcze większą liczbę odbiorców. Aby to osiągnąć, musimy się posłużyć językiem obrazu, który przemawia bardziej przekonująco, a przy tym musi spełniać najwyższe standardy w tej dziedzinie. Po pierwszych dwóch tygodniach od uruchomienia tych filmów osiągnęliśmy 4,5 miliona odwiedzin naszych wewnętrznych sieci watykańskich, a liczymy na 400 milionów dalszych odwiedzin na innych mediach, nie licząc 520 dzienników i programów telewizyjnych na całym świecie (w tym CNN, Huffington Post, El País itd.), które zapoznały się z tymi filmami Papieskiej Ogólnoświatowej Sieci Modlitewnej na temat dialogu międzyreligijnego. Taka bowiem była intencja ogólna wyznaczona przez papieża na styczeń 2016 r. Uzyskaliśmy przy tym komentarze, w większości pozytywne (99,3 %), zarówno ze strony chrześcijan, jak również przedstawicieli innych religii. (Film ten Apostolstwo Modlitwy w Polsce publikuje co miesiąc na swojej stronie w Internecie www.ampolska.co, w dziale wyjaśnienia papieskiej intencji). W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia pielgrzymi przechodzący przez świętą bramę byli zachęcani do modlitwy w intencjach proponowanych przez papieża Franciszka. Była to wspaniała okazja do modlitwy o pomoc w rozwiązaniu problemów trapiących ludzkość i o wsparcie dla posłannictwa Kościoła.
A oto drugi projekt. Postaraliśmy się o aplikację papieskiej modlitwy: Click to Pray. Na początku zainstalowaliśmy tę aplikację na Iphonie i Androidzie. Dokonało tego Apostolstwo Modlitwy w Portugalii w listopadzie 2014 r., by zachęcić do modlitwy młodzież. Tę nową wersję Click to Pray przedstawiliśmy papieżowi Franciszkowi w czasie audiencji z okazji stulecia ERM, młodej gałęzi AM. Ta nowa wersja została włączona do Papieskiej Ogólnoświatowej Sieci Modlitewnej (App Iphone /Android/ Windows Phone/ wraz ze stroną na Facebooku, kontem na Twitterze, kontem YouTube i Newsletterem). Spodziewamy się, że za pomocą Click to Pray www.clicktopray.org/en/ skłonimy wiele osób do modlitwy wspólnie z papieżem o pomoc w rozwiązywaniu problemów dzisiejszego świata, a szczególnie młodzieży. Ta wersja jest dostępna w języku angielskim, portugalskim, hiszpańskim i francuskim (można z niej korzystać także na stronie www.ampolska.co, wybierając odpowiednią ikonkę). W przyszłym roku dostępna będzie jeszcze w innych wersjach językowych, np. indonezyjskiej i chińskiej. Liczę na to, że te projekty przyczynią się do odnowy AM.
ks. Frédéric Fornos SJ Un Réseau Mondial de Prière. "Jésuites. Annuaire de la Compagne de Jésus", 2017 z francuskiego przełożył ks. Stanisław Ziemiański SJ
img
img