Drodzy Czytelnicy i Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień i streszcza go w sobie. Dzień ten niesie niezwykłe napięcie i udziela lekcji, jak przeżywać tryumf i klęskę. Jezus uczy nas drogi do zwycięstwa, bo sam nią jest! Dokonuje się to przez krzyż Jego i nasze krzyże.
W Wielki Czwartek liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy obchód paschalnego misterium Jezusa. Ostatnia Wieczerza była pełnym radości świętowaniem Paschy żydowskiej, zwycięstwa Boga, Jego mocy i miłości. Jezus nadał jej nowe znaczenie i głębię. Stała się pamiątką uwolnienia z niewoli grzechu, dokonaną w Jego Ciele i Krwi. W każdej Eucharystii Jezus przeprowadza nas z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych.
W Wielki Piątek adorujemy krzyż, na którym zawisło zbawienie świata. Bóg uczynił go znakiem klęski i miłości, zwycięstwa i nadziei. To jest niezwykła logika! Bóg jest obecny w nim ze swą miłosierną miłością. Krzyż ujawnia ludzki grzech i słabość. Każdy chrześcijanin przez chrzest św. wprowadzany jest w tajemnicę krzyża i ofiary. W tym dniu Bóg prosi nas, abyśmy uwierzyli w Jego mądrość i miłość ukrytą w naszych osobistych krzyżach oświetlonych chwałą krzyża Jego Syna.
W Wielką Sobotę w ciemnościach płonie światło Paschału - symbolu Zmartwychwstałego, a Kościół karmi nas obficie Słowem Bożym. Przez Zmartwychwstanie Jezusa Bóg rozprasza mroki tej nocy - jak usłyszymy w śpiewie Orędzia Paschalnego. Odnawiamy wtedy przyrzeczenia chrzcielne i wyznajemy zwycięstwo Boga nad wszelkimi mrokami naszego życia.
Alleluja! Pan zmartwychwstał i jest z nami! Uroczyście świętujmy oktawę Wielkanocną! Wraz ze św. Siostrą Faustyną Kowalską i św. Janem Pawłem II głośmy Boże Miłosierdzie i pozwólmy Chrystusowi kształtować nasze serca Jego łaską.
ks. Stanisław Groń SJ
img
img