W numerze PSJ marzec 2017

MARZEC W KALENDARZU KOŚCIELNYM6

ROK LITURGICZNY
ks. Stanisław Łucarz SJ
PUSTYNIA6

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
CZY SZATAN ISTNIEJE?9
ks. Artur Wenner SJ
WPATRZENI W JEZUSA32
ks. Stanisław Biel SJ
WODA ŻYCIA51
ks. Stanisław Groń SJ
UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO ŻEBRAKA60

ZAMYŚLENIA
Ojciec Jerzy
BĘDĄ WAS PRZEŚLADOWAĆ10

DROGA KRZYŻOWA12

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Józef Polak SJ
INTENCJA EWANGELIZACYJNA27

ŚWIAT
NA ŚWIECIE TRWA EKSTERMINACJA CHRZEŚCIJAN28

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY33

SPOŁECZEŃSTWO
ks. Jakub Kołacz SJ
ON NAS NAZWAŁ "PRZYJACIÓŁMI"36

FORMACJA
ks. Robert Grzywacz SJ
ŚWIAT WSPÓŁDZIELONY Z INNYMI38
ks. Simon Lochbrunner SJ
CYWILIZACJA UMIARU WEDŁUG ENCYKLIKI LAUDATO SI`44
ks. Jacek Poznański SJ
EKOLOGICZNE UCZYNKI MIŁOSIERDZIA46

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
ks. Marek Wójtowicz SJ
MARYJA POD KRZYŻEM JEZUSA53

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
RYCERZ MARYI56

HISTORIA
Filip Musiał
FUNDAMENT WOLNEJ POLSKI61
img
img