W numerze PSJ styczeń 2016

STYCZEŃ W KALENDARZU KOŚCIELNYM6

FORMACJA
ks. Jacek Poznański SJ
ODRZUCIĆ NIEOSIĄGALNE IDEAŁY?6

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
CZYM TO ZBADAĆ?10
ks. Artur Wenner SJ
PRZYJĄŁ CHRZEST DLA NAS25
ks. Stanisław Biel SJ
POŚREDNICZKA37
ks. Stanisław Groń SJ
DROGA DO WIARY50
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
SYN JÓZEFA?56

DZIEŁA
o. Waldemar Los SJ
MAGIS 201611

ROK LITURGICZNY
Kamila
DRZEWA POKOJU15
Barbara Cabała
MAŁY KRÓL40

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Robert Janusz SJ
INTENCJA POWSZECHNA20
ks. Józef Polak SJ
INTENCJA EWANGELIZACYJNA30

WYWIAD
Rozmowa J. Szubstarskiej z s. Marie-des-Neiges
OWOCEM JEST POKÓJ22

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE
Łukasz Burkiewicz
KOŚCIÓŁ W ISLANDII26

SPOŁECZEŃSTWO
ks. Robert Deinhammer SJ
TOLERANCJA I JEJ GRANICE31

HISTORIA
Filip Musiał
ZNISZCZYĆ STARY ŚWIAT34

TERAPIA DUCHOWA
ks. Stanisław Łucarz SJ
GRZECH DAWIDA38

KULT SERCA JEZUSA
Bożena Hanusiak
SERCE UBOGIE44

RECENZJA
ks. Jan Konior SJ
KREW I WODA46

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
ks. Marek Wójtowicz SJ
ENCYKLIKA "DIVES IN MISERICORDIA"47

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY51

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
MIŁOSIERNY WYCHOWAWCA57

DLA DZIECI
Mikołaj Świerad
TO NIE W PORZĄDKU60
img