Drodzy Czytelnicy!

      Kolejna zagraniczna podróż apostolska papieża Franciszka potrwa od 19 do 28 września br. Ojciec święty w drodze do USA odwiedzi coraz to bardziej otwierającą się na świat Kubę. W Stanach Zjednoczonych Papież będzie przemawiał w ONZ oraz weźmie udział w VIII Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii.
   Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby otoczyć modlitwą te ważne spotkania i rozmowy, by przyniosły pożądane owoce w wymiarze indywidualnym, międzynarodowym i wspólnotowym.
   W religijny klimat wiary Kubańczyków wprowadzi nas Jan Gać artykułem Kubańska Maryja. Podróżnik pisze o Patronce tego kraju, Matce Bożej Miłosierdzia del Cobre, która przywraca obecnie mieszkańcom tego kraju wiarę zachwianą trwającą przez dziesięciolecia indoktrynacją ateistyczną.
   Magdalena Urzędowska w tekście Panie Jezu z Mogiły snuje refleksję przed cudownym krzyżem znajdującym się w opactwie Cystersów w Mogile. Natomiast o zawiłych losach zabytkowego krzyża pisze we wspomnieniu Krzyż z gródeckiego kościoła ks. Tadeusz Ślipko SJ. Zakonnik konkluduje refleksją: krzyż trwa, podczas gdy świat się przetacza!
   Danuta Ciszek w artykule Sens naszych dni zaprasza, by choć przez chwilę oddać się refleksji nad kulturą i filozofią życia. Autorka pyta, czy być szczęśliwym i lepszym to znaczy obrastać w dobra i wiele posiadać?
   Joanna Szubstarska w wywiadzie z prowadzącym Katolickie Centrum Siloe we Francji o. Pierre-Louisem Tulasne Uzdrowienie wewnętrzne ukazuje m.in. uzdrawiającą moc łaski Bożej, płynącą z sakramentów i kontemplacji krzyża.
   W trwającym Roku Życia Konsekrowanego zapraszam do lektury tekstu Marzeny i Marka Florkowskich O przyjaźni mnicha z człowiekiem świeckim dedykowanego Ludwikowi Zarewiczowi pierwszemu polskiemu historykowi pustelniczego, męskiego zakonu kamedułów na Bielanach.
   Postać jezuity ks. Piotra Skargi i założone przez niego dzieła charytatywne poznamy, czytając artykuł ks. Pawła Szpyrki SJ Zaangażowany obywatel.    W numerze wrześniowym "Posłańca Serca Jezusowego" zapoznajmy się też z renomowaną szkołą św. Stanisława Kostki w Krakowie, prowadzoną przez jezuitów. Przeczytajmy również o miłosiernym apostole ludzi ubogich i chorych św. Wincentym a Paulo. Zgłębijmy dziewiąty dar Bożego Serca, tj. obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
   W stałych rubrykach publikujemy komentarze do niedzielnych Ewangelii i papieskich intencji, omawiamy duchowość Apostolstwa Modlitwy, zamieszczamy poradę duszpasterza, opowiadanie dla dzieci i krzyżówkę.
   Wszystkim życzę miłej lektury, a dzieciom i młodzieży owocnej nauki w szkole i poznawania Boga i Jego dzieł na katechezie.
Ks. Stanisław Groń SJ (red. nacz.)
img