Papieska intencja ewangelizacyjna

Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie
   Ameryka Łacińska to niemal wszystkie kraje Ameryki Południowej i Środkowej. Olbrzymi obszar, prawie 70-krotnie większy od Polski, był przed wiekami kolonizowany głównie przez Hiszpanów i Portugalczyków. W efekcie dominującymi językami są tam obecnie hiszpański i portugalski, a większość blisko 500-milionowej rzeszy mieszkańców wyznaje katolicyzm. Ameryka Łacińska jest regionem olbrzymich kontrastów społecznych. Niewielka część populacji doszła do bogactw, jednak znacznie większa boryka się z nędzą. W wielu krajach ludzie, chroniąc się przed przestępczością, uciekają do miast. Najszybciej rosną tam dzielnice slumsów, a w raz z nimi bieda.
   Papież Franciszek pochodzi z Ameryki Łacińskiej. W miesiącu swej pielgrzymki do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju, poprosił nas o modlitwę, by chrześcijanie tej części świata byli solidarni z ubogimi. Sam wielokrotnie zarówno do tego wzywał, jak i dawał przykład miłości do ubogich. Dwa lata temu, w czasie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, odwiedził narkomanów w szpitalu św. Franciszka oraz jedną z faweli, czyli tamtejszych slumsów. Trzeba w drugim człowieku widzieć nie konkurenta, ale brata - mówił Papież w dzielnicy nędzy. I apelował: Nie pozwólcie, by zgasła nadzieja. (…) Starajcie się jako pierwsi nieść dobro, nie przyzwyczajać się do zła, ale je pokonywać. Okazało się, że nie poprzestał na słowach: zarówno na potrzeby szpitala, jak i parafii obejmującej fawelę Ojciec Święty ofiarował po 20 tys. euro. Ludzie nie dowiedzieli się o tym od niego. Informację przekazał brazylijskiej telewizji arcybiskup Rio de Janeiro, Orani Tempesta.
ks. Józef Polak SJ
img