W numerze PSJ czerwiec 2015

CZERWIEC W KALENDARZU KOŚCIELNYM6

KULT SERCA JEZUSA
Bożena Hanusiak
U ZDROJU MIŁOŚCI6
ks. Jan Konior SJ
WPATRZENI W SERCE9
ks. Andreas Batlogg SJ
RZUCIĆ SIĘ JEZUSOWI NA SZYJĘ12
ks. Ottavio De Bertolis SJ
SZÓSTY DAR BOŻEGO SERCA14
ks. Édouard Glotin SJ
DWIE SYNTEZY EWANGELII...21

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
MESJASZ CZY BELZEBUB?11
ks. Artur Wenner SJ
BŁOGOSŁAWIONA NIEWIEDZA26
ks. Stanisław Biel SJ
LEKCJA UFNOŚCI35
ks. Stanisław Groń SJ
NADZIEJA W JEZUSIE54

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
BŁOGOSŁAWIONY PAPIEŻ18

TERAPIA DUCHOWA
ks. Stanisław Łucarz SJ
ŻAŁOBA DAWIDA24

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
ks. Marek Wójtowicz SJ
RADOŚĆ POŚRÓD CIERPIENIA27

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY30

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Robert Janusz SJ
INTENCJA POWSZECHNA34
ks. Piotr Blajerowski SJ
INTENCJA EWANGELIZACYJNA53

MISJE
POLSCY MISJONARZE36
ks. Raymund Gawroński SJ
MISJA W BUSZU38
Kajetan Rajski
W TOGO40

ŚWIAT
ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ
NA PIASKU CYRKOWEJ ARENY44

FORMACJA
ks. Jacek Poznański SJ
ROZCZAROWANI KOŚCIOŁEM47

HISTORIA
Filip Musiał
BUNTY PRZECIW KOMUNIE50

PODRÓŻE
Jan Gać
STUDZIANNA - POŚWIĘTNE55

RODZINA
Przemysław Czylok
ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ58

DLA DZIECI
Mikołaj Świerad
PROBLEMATYCZNY PREZENT60

SERCE ZA SERCE62

CIEKAWA KSIĄŻKA
Monika Miazek-Męczyńska
ŚLADAMI POLSKIEGO JEZUITY64
img