Drodzy Czytelnicy "Posłańca Serca Jezusowego"!

   Cieszymy się wiosną, majem i dane jest nam znów odkrywanie piękna tej pory roku, rozwijających się kwiatów, ożywczego szczebiotu ptaków i śpiewanej Litanii Loretańskiej przy przydrożnych kapliczkach, w domach i w kościołach. Lektura naszego miesięcznika chce być dobrą propozycją dla wielu na świąteczne i powszednie dni tego maryjnego miesiąca.
   Artykuł Bożeny Hanusiak Serce Maryi ukazuje matczyne Serce leczące z choroby nieufności względem Boga.
   O jednym z najstarszych sanktuariów maryjnych w Polsce i niezmiennej wierze pomorskiego, wielkopolskiego i kujawskiego ludu pisze podróżnik Jan Gać w tekście Górka Klasztorna. Paulińskie sanktuarium Wielkiej Pani Węgrów, znajdujące się pośród malowniczo położonych gór nad brzegiem Dunaju, przedstawia w artykule Marianosztra Piotr Stefaniak.
   O wartości cierpienia przemieniającej doświadczanego nim człowieka na przykładzie włoskiej wizjonerki i stygmatyczki św. Gemmy Galgani pisze Mariola Bogumiła Bednarz, a historię mało znanego jej kultu opisuje zakonnik pasjonista o. Rafał Sebastian Pujsza w tekście Uboga Gemma.
   Danuta Brüll w refleksji Singiel - powołanie czy zmarnowane życie? dzieli się przemyśleniami na temat powszechnego zawężenia znaczenia słowa "powołanie" i tego, jak życie w pojedynkę bywa trudne, ale może rodzić także wiele dobra. Singiel może być spełniony i radosny, a jego życie nie musi być stracone lub zmarnowane.
   Ksiądz Jacek Poznański SJ w artykule Naśladować Jezusa uzmysławia, że naśladownictwo należy do istoty człowieka, aby ten mógł zrealizować swą własną indywidualność. Bóg wie, że mamy potrzebę naśladownictwa, dlatego dał nam Jezusa, abyśmy od naśladowania Go przechodzili do wiary. Autor konkluduje, że nasze twórcze oryginalne życie wynikać będzie z naszego zjednoczenia ze Stwórcą. Niemiecki jezuita Norbert Baumert w artykule Czy kocham Jezusa? pyta, po czym to poznamy, i daje odpowiedź, że po owocach Ducha Świętego, którymi nas Bóg obdarza.
   Zapraszam także do przeczytania komentarzy do niedzielnych Ewangelii, wyjaśnienia papieskich intencji i odwiedzenia działu "duchowość AM". Zapoznajmy się też z biogramem włoskiego świętego Filipa Neri, którego powołaniem była pomoc ubogim i cierpiącym. Dzieciom przeczytajmy opowiadanie dla nich przeznaczone.
   Wszystkim zachwyconym pięknem maja życzę owocnej lektury naszego miesięcznika.
Ks. Stanisław Groń (red. nacz.)
img