Drodzy Czytelnicy!

   W tym miesiącu jesteśmy zaproszeni do uwierzenia we wszystko, czego dla zbawienia ludzi dokonał Jezus, umierając na Golgocie. On ze śmierci, z grobu powstał do życia - zmartwychwstał! Radość paschalna trwa!
   Kościół pomaga nam, abyśmy w tym szczególnym czasie łaski odnowili w sobie wiarę w moc żyjącego Boga. Pomocna nam w tym będzie przeżywana przez nas liturgia Wielkiego Tygodnia i oktawa wielkanocna. Nasz miesięcznik zachęca, aby z nim owocnie przeżyć ten kwietniowy czas.
   O najważniejszym od dwóch tysięcy lat miejscu pielgrzymkowym chrześcijan - Grobie Pańskim w Jerozolimie pisze ks. Stanisław Łucarz SJ. Autor ukazuje historię tego świętego miejsca, gdzie ostatecznie Życie pokonało śmierć. W tekście Zmartwychwstanie źródłem radości ks. Marek Wójtowicz SJ zaprasza, aby dar wielkanocny, jakim jest radość, odkryć w wydarzeniach zbawczych. Dajmy Zmartwychwstałemu możliwość pocieszenia i naszego serca, gdy adorować będziemy tę wielką i świętą tajemnicę naszej wiary. Ksiądz Jakub Kołacz w refleksji Alleluja Chwalcie Pana! ukazuje, jak ten starożytny okrzyk, będący radosnym wezwaniem i zachętą do wychwalania Boga, jest skutecznym sposobem ewangelizowania świata i przywracania ludziom nadziei. O przekazywaniu radości i misji Zmartwychwstałego Pana przeczytamy w tekście Przesłanie paschalne. Włoski jezuita Ottavio de Bertolis wprowadzi nas w tajniki Serca Jezusowego, omawiając Czwarty dar Bożego Serca - jakim są zawsze obecni pośród nas ludzie ubodzy.
      W numerze kwietniowym przeczytamy też o Apostołce Ducha Świętego czasów współczesnych, bł. Helenie Guerra, oraz o pięknie katedr wzniesionych ku czci Boga i artystycznej awangardzie rodzącej najoryginalniejsze pomysły architektoniczne. W podróży po sanktuariach maryjnych odwiedzimy Świętą Lipkę ze słynącym łaskami obrazem Madonny i z barokowymi organami. Zapoznamy się z papieskimi intencjami, komentarzami do niedzielnych Ewangelii, historią powstania planowanego miasta bez Boga.
      Wszystkim życzę dobrego przygotowania do Niedzieli Zmartwychwstania, smacznej święconki i tradycyjnego śmigusa-dyngusa w mokry poniedziałek.
Ks. Stanisław Groń (red. naczelny)
img