Drodzy Czytelnicy!

      W lutym w Polsce świętujemy 250. rocznicę ustanowienia uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Ksiądz Jan Konior SJ w artykule Ojczyzna kultu Serca Jezusa przypomina o zasługach ówczesnych biskupów i króla Polski w powstaniu tego liturgicznego święta w 1765 roku.
      W kolejnym rozważaniu na pierwszy piątek miesiąca poznamy Drugi dar Bożego Serca - Słowo Boże. Jezuita ks. Ottavio De Bertolis omawia znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i ukazuje, jak ono zawarte w Ewangelii objawia Boże Serce.
      Jezus umacnia nawracających się do Boga i wlewa w ich serca radość, pisze ks. Marek Wójtowicz SJ w artykule Wezwani do radości. Ksiądz Jacek Poznański SJ w tekście Starcy nadzieją Kościoła? pisze o tej grupie wiekowej jako cennym skarbie wspólnoty Kościoła, bardzo potrzebnym we współczesnym świecie, który nie potrafi docenić jej jako daru i twórczego potencjału życia duchowego.
      O niełatwym więziennym apostolacie w Zakładzie Karnym w Warszawie piszą posługujący w nim jezuici: Mariusz Balcerak i Tomasz Kopczyński w artykule "Służba" więzienna. Jak wiara może wzrastać każdego dnia niezależnie od miejsca przebywania, przeczytamy w świadectwie Arkadiusza List zza krat. Temat związany z więźniami - ułożenie na nowo godnego życia - podejmuje też papieska intencja powszechna. Komentuje ją ks. Robert Janusz SJ.
      O współodpowiedzialności za grzechy bliźnich pisze ks. Stanisław Ziemiański SJ w tekście Grzechy cudze. Natomiast o unikatowej polichromii w zabytkowym drewnianym kościółku, która odzwierciedla prostą wiarę miejscowego ludu w wiosce Trybsz na Podkarpaciu, przeczytamy w zapiskach podróżnika Jana Gacia.
      Zapraszam także do przeczytania komentarzy do niedzielnych Ewangelii, lektury Słowa pasterskiego ks. bp. Kazimierza Gurdy na trwający Rok Życia Konsekrowanego. Zapoznajmy się też z biogramem włoskiego świętego Kamila de Lellis, którego powołaniem była pomoc cierpiącym oraz przeczytajmy o bohaterskich jezuickich męczennikach z Indii z przełomu XVI i XVII wieku. Wszystkim życzę miłej lektury.
Ks. Stanisław Groń SJ (red. naczelny)
img