Drodzy Czytelnicy!

   W tym roku wspominamy dwa historyczne wydarzenia. Z początkiem listopada 1564 r., czyli 450 lat temu dotarli do Polski, do Lidzbarka Warmińskiego pierwsi jezuici i zaczęli zapisywać nowy rozdział w historii Kościoła i Towarzystwa Jezusowego na naszych ziemiach. Nasi współbracia zakonni, zwani później "ojcami białoruskimi", wnieśli też poważny wkład w ocalenie Towarzystwa Jezusowego po jego kasacie w 1773 r. i w przywrócenie go na całym świecie dwieście lat temu.
Z okazji jubileuszu na łamach naszego miesięcznika przypominamy sylwetki jezuitów, którzy odegrali ważną rolę w dziele ewangelizacji i wnieśli znaczący wkład do dziedzictwa naukowego i kulturowego świata. W październikowym numerze poznamy portugalskiego jezuitę, kapłana, geografa i misjonarza żyjącego na przełomie XVI i XVII w. , o którym pisze ks. Jan Konior SJ w artykule Jezuita Antonio de Andrade odkrywcą Tybetu. W naszym miesięczniku będziemy mogli przeczytać też fragment bulli papieża Piusa VII Sollicitudo omnium ecclesiarum, przywracającej na całym świecie zakon jezuitów. Wybrany z niej fragment znajdziemy w tekście zatytułowanym Wskrzeszenie Towarzystwa Jezusowego.
   
Październik w Kościele tradycyjnie poświęcony jest dziełom misyjnym i modlitwie za misjonarzy. Mamy okazję poznać pracę misjonarza w Afryce, czytając reportaż ks. Jakuba Rostworowskiego SJ Z zapisków misjonarza w Zambii.
   
Do odwiedzenia ciekawych miejsc pielgrzymkowych zapraszają: Małgorzata Mnich - do wspaniałej barokowej bazyliki znajdującej się w Górnej Frankonii w Niemczech - w artykule Vierzehnheilingen - Bazylika Czternastu Świętych, oraz Jan Gać - do Trzebnicy pod Wrocławiem, abyśmy mogli poznać bazylikę pod wezwaniem świętych Jadwigi i Bartłomieja ze wspaniałym barokowo-rokokowym wystrojem wnętrza i podziwiać okazałą kaplicę grobową świętej Jadwigi - niemieckiej księżnej z Andechs w Bawarii - zwanej Jadwigą Śląską.
   Ponadto w numerze znajdziemy wyjaśnienie intencji papieskich: powszechnej i ewangelizacyjnej, komentarze do niedzielnych Ewangelii, opowiadanie dla dzieci, duchowość Apostolstwa Modlitwy, krzyżówkę. Poznamy też postaci: św. Ignacego Antiocheńskiego, bł. Wincentego Kadłubka - kronikarza z Jędrzejowa, ks. kard. Adama Stefana Sapiehę i dominikankę klauzurową s. Katarzynę.
   Wszystkim życzę dobrej lektury naszego miesięcznika.
Ks. Stanisław Groń SJ (red. naczelny)
img