W numerze PSJ wrzesień 2014

WRZESIEŃ W KALENDARZU KOŚCIELNYM6

FORMACJA
ks. Jacek Poznański SJ
ROZMOWY O WAŻNYCH SPRAWACH6

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
TROSKA CZY ZABÓJSTWO?10
ks. Artur Wenner SJ
KRZYŻ23
ks. Stanisław Biel SJ
NIESPRAWIEDLIWY BÓG?37
ks. Stanisław Groń SJ
CZAS OPAMIĘTANIA56

HISTORIA
Paweł M. Nawrocki
TAJNE NAUCZANIE11
Filip Musiał
AKCJA X-251

LEKTURA DUCHOWA
Św. Tomasz z Akwinu
KRZYŻ WZOREM CNÓT15

ROK LITURGICZNY
ks. Rafał Zarzeczny SJ
CRUX AETHIOPICA16
Jadwiga Zięba
ZWYCIĘŻYŁ LEW Z POKOLENIA JUDY20

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Ryszard Machnik SJ
INTENCJA POWSZECHNA24
INTENCJA EWANGELIZACYJNA41

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
ks. Marek Wójtowicz SJ
WYSŁAWIAJCIE PANA W WASZYCH SERCACH!25

KULT SERCA JEZUSA
ks. Tomasz Kot SJ
Z SERCA DO SERCA28

MODLITWA
ks. Johannes Herz SJ
IGNACJAŃSKIE ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO32

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
BŁOGOSŁAWIONA SŁUŻĄCA34

Z MARYJĄ
ks. Marcin Baran SJ
MATKA BOŻA CZUWA NAD SRI LANKĄ38

ŚWIAT
ks. Stanisław Groń SJ
PAPIEŻ FRANCISZEK W ALBANII42

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY44

PODRÓŻE
Jan Gać
OPORÓW48

TERAPIA DUCHOWA
ks. Stanisław Łucarz SJ
WYBRANIE I ODRZUCENIE54

JUBILEUSZ
ks. Jan Konior SJ
MAKSYMILIAN RYŁŁO SJ57

CIEKAWA KSIĄŻKA
dr Barbara Stelingowska
JESZCZE O HISTORII KOŚCIOŁA W CHINACH60

DLA DZIECI
Mikołaj Świerad
JAK W PRZYPOWIEŚCI O TALENTACH62

SERCE ZA SERCE64
img