Drodzy Czytelnicy!

   Maj poświęcony jest Matce Bożej, to na Jej cześć śpiewamy piękne pieśni i Litanię loretańską przed Najświętszym Sakramentem. Modlimy się też za Jej przyczyną w kościołach, w naszych domach, przy umajonych kapliczkach, w miejscach odpoczynku. Oby w tym miesiącu wielu zjednoczyło się w tej modlitwie chwały! Z pewnością pomogą nam w wielbieniu Boga i Maryi śpiewające ptaki, kwitnące kwiaty i ciepłe promienie słońca.
   Ks. Jakub Kołacz SJ w artykule Przez Maryję człowiek żyje i do nieba wraca pisze o XV-wiecznej anonimowej modlitwie znalezionej w grobowcu św. Kazimierza. Ten poetycki hymn maryjny jest prośbą skierowaną do Najświętszej z kobiet o pomoc w przezwyciężeniu złego.
   Co jest rzeczywistym sprawdzianem naszej pobożności i dobroci, dowiemy się z refleksji duszpasterskiej Ojca Jerzego W szkole Jezusa. Artykuł ks. Jacka Poznańskiego SJ Trudne uczucia chrześcijanina pokaże nam, jak słowo Boże pomaga w opanowywaniu uczuć negatywnych. Samuelową historię służby Bogu opowie ks. Stanisław Łucarz SJ w tekście Poznać Pana. Natomiast o naszej epoce - trudnej codzienności życia w biegu, trosce o harmonię serca, w którym chce być obecny Jezus, pisze Danuta Brüll w artykule Ból teraźniejszości.
   
W maju papież Franciszek prosi nas, byśmy się modlili: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi, a ks. Ryszard Machnik SJ omawia tę intencję. O polemice w mediach, zwłaszcza w internecie, która może się przerodzić w fanatyczną batalię w imię nie wiadomo czego, oraz o zniszczeniach, jakie agresja wprowadza w wirtualny świat i w realne wspólnoty, pisze Artur Daniel Grabowski w artykule Ku chwale internetu.
   
Ks. Dariusz Dańkowski SJ w Modlitwie za Ukrainę ukazuje tragiczną sytuację naszego wschodniego sąsiada i zachęca, by prosić Boga o dar pokoju. Biogram bł. Krzysztofa Magallanesa oraz tło krwawych prześladowań w Meksyku przedstawia ks. Marek Wójtowicz SJ w tekście Meksykańscy męczennicy. A postać polskiego jezuity z XVII wieku - Wojciecha Męcińskiego - męczennika japońskiego, który przybliżał świat pogan do Jezusa przez Maryję, prezentuje w artykule Niewolnik Najświętszej Dziewicy Jakub Szymański.
   
Życzę wszystkim miłej lektury, słońca i wiosennego deszczu!
Ks. Stanisław Groń SJ (red.nacz.)
img