Drodzy Czytelnicy!

   Kościół zaprasza nas do owocnego przeżycia okresu Wielkiego Postu i daje nam ku temu stosowne duchowe środki, chociażby takie jak: sakrament pokuty, rekolekcje, Droga krzyżowa, Gorzkie żale czy jałmużna wielkopostna. Również i nasz miesięcznik pragnie pomóc w lepszym przeżyciu tego okresu poprzez artykuły i rozważania zaproponowane na ten miesiąc.
   Droga przez życie to rozważania męki Jezusa napisane przez Bogusławę Szopę. Wpatrując się w misterium męki Zbawiciela, na nowo możemy odkryć sens życia, głębię wiary, moc Słowa i tajemnicę Zmartwychwstania Pana.
   Zapomniane warunki dobrej spowiedzi to refleksje ks. Jacka Poznańskiego SJ, które pomogą nam lepiej przeżyć i zrozumieć owocność sakramentu pojednania.
   Z artykułu Kalwaria Zebrzydowska podróżnika Jana Gacia dowiemy się o XVII-wiecznym magnacie polskim Mikołaju Zebrzydowskim i jego marzeniach wybudowania repliki jerozolimskiej drogi krzyżowej w Polsce.
   W marcu w wielu krajach świętuje się Dzień kobiet, a papież Franciszek dedykuje im intencję powszechną: aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet. Zapoznajmy się z komentarzem do tej intencji napisanym przez ks. Ryszarda Machnika SJ. Temat kobiety we współczesnym świecie i w rodzinie podejmuje także ks. Jan Konior SJ w artykule Obecność kobiety. Autor zastanawia się, czy dzisiaj panie zechcą wybrać te wartości, które okażą się właściwe dla żon i matek, dla kobiet XXI wieku.
   Barbara Cabała w tekście Książę zdumiewającej cnoty i mądrości przedstawia sylwetkę świętego królewicza Kazimierza Jagiellończyka - młodzieńca wrażliwego na ubogich, patrona Litwy i Polaków.
   
Jak walczyć o życie Boże, czerpiąc ze Źródła, które jest i bije w Kościele, aby stać się człowiekiem pokoju, dowiemy się z artykułu Alicji Wojtczak Duchowa walka. A kilka tragicznych przykładów braku szacunku wobec świętego znaku krzyża zebrał Marek Paweł Tomaszewski w artykule Krzyże ofiarą nienawiści.
   Lektura tekstów zatytułowanych Świadek kasaty i restytucji oraz IHS jako monogram Towarzystwa Jezusowego pozwoli nam lepiej poznać jezuitów i powszechnie używany ich symbol, obecny także w herbie papieża Franciszka.
   Skorzystajmy z komentarzy do niedzielnych Ewangelii, wybranych fragmentów z adhortacji Ewangelii Gaudium i refleksji zawartej w dziale "duchowość Apostolstwa Modlitwy", aby przyjąć owocniej Słowo Boże w Wielkim Poście.
Ks. Stanisław Groń SJ (red.nacz.)
img