Drodzy Czytelnicy!

   W listopadzie w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata skończy się Rok Wiary, ale nie zakończy się nasze staranie o jej pogłębienie i świętość. Z pewnością życie będzie codziennie weryfikowało ten nasz wysiłek.
   Kajetan Rajski w artykule Rok Wiary - i co dalej? zastanawia się, czy w tym szczególnym czasie postąpiliśmy rzeczywiście w wierze, i radzi, aby wnikając we własną duszę, dać szczerą odpowiedź Bogu.
   O obojętności wobec Boga u wielu współczesnych ludzi pisze ks. Jerzy Sermak SJ. Autor jest przekonany, że Stwórca na pewno da odczuć swoją obecność wszystkim tym, którzy jej pragną.
   Ks. Aleksander Jacyniak SJ w artykule Pielgrzymowanie św. Andrzeja Boboli przypomina ważne rocznice związane z tym patronem Polski, którego relikwie peregrynują do Patronki Stolicy - Matki Bożej Łaskawej oraz do Świątyni Bożej Opatrzności.
   Fundamentalizm nasz i Jezusa to tytuł tekstu ks. Jacka Poznańskiego SJ o tym, jak Jezus odrzuca przemoc i ogień zniszczenia, a otwiera na obcych i nieprzyjaciół, czyniąc człowieka łagodnym. Dowiemy się także, co stanowi o istocie i różnicy tych fundamentalizmów.
   Artykuł Zaduszkowe Nabożeństwo Ekumeniczne to budujące świadectwo znanego społecznika Andrzeja Jacka Kowalskiego i członków Akademickiego Klubu Seniora w Poznaniu - pasjonatów od trudnych wyzwań. Ich zapał oraz społeczna praca wielu mieszkańców tego miasta i harcerzy pomogła uporządkować zapomniany ewangelicki cmentarz w Bucharzewie-Bukowcach koło Sierakowa, gdzie teraz co roku odbywa się zaduszkowa ekumeniczna modlitwa w oprawie śpiewu i muzyki.
   Męczeństwo w obronie godności to artykuł ks. Marka Wójtowicza SJ o bł. Karolinie Kózkównie, patronce Ruchu Czystych Serc.
   O tym, jak Polacy od XIII wieku wyśpiewują wielkie dzieła Boże w swoim języku, dowiemy się z prezentacji ks. Stanisława Ziemiańskiego SJ Polskie pieśni religijne.
   Starania o kanonizację bł. Władysława z Gielniowa dokumentuje Łukasz Domitrz. Barbara Cabała w artykule Idźcie do Józefa! zachęca do przeczytania książki o Opiekunie Świętej Rodziny, opublikowanej przez jezuickie Wydawnictwo WAM.
Ponadto w listopadowym numerze: komentarz do niedzielnych Ewangelii, duchowość Apostolstwa Modlitwy, krzyżówka i opowiadanie dla dzieci.
Ks. Stanisław Groń SJ (red.nacz.)
img