W numerze PSJ listopad 2013

LISTOPAD W KALENDARZU KOŚCIELNYM6

ZAMYŚLENIA
Ojciec Jerzy
NAJPIERW WIARA6

ROK WIARY
Kajetan Rajski
ROK WIARY - I CO DALEJ?8

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
Z DRZEWA TEŻ MOŻNA ZOBACZYĆ JEZUSA11
ks. Artur Wenner SJ
KU ŻYCIU WIECZNEMU26
ks. Stanisław Biel SJ
ŻYCIE NA WALIZKACH37
ks. Stanisław Groń SJ
KRÓL LUDZKICH SERC I KOSMOSU5

DUSZPASTERZ
ks. Jerzy Sermak SJ
POTRZEBA BOGA12

ŚWIĘCI
ks. Aleksander Jacyniak SJ
PIELGRZYMOWANIE ŚW. ANDRZEJA BOBOLI14
Łukasz Domitrz
BŁ. WŁADYSŁAW Z GIELNIOWA NOWYM POLSKIM ŚWIĘTYM?42
Barbara Cabała
IDŹCIE DO JÓZEFA!56

FORMACJA
ks. Jacek Poznański SJ
FUNDAMENTALIZM NASZ I JEZUSA18

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Ryszard Machnik SJ
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA21
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA49

ROK LITURGICZNY
Andrzej Jacek Kowalski
ZADUSZKOWE NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE22
Jakub Szymański
DAWNA PODRÓŻ W ZAŚWIATY27

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
MĘCZEŃSTWO W OBRONIE GODNOŚCI31

HISTORIA
Filip Musiał
JESTEM RZYMSKIM KATOLIKIEM NARODOWOŚCI POLSKIEJ34

KULTURA
ks. Stanisław Ziemiański SJ
POLSKIE PIEŚNI RELIGIJNE38

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY46

SERCE ZA SERCE48

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
ks. Marek Wójtowicz SJ
W POCIESZENIU I W STRAPIENIU50

TERAPIA DUCHOWA
ks. Stanisław Łucarz SJ
HISTORIA I DECYZJA54

DLA DZIECI
Mikołaj Świerad
RODZINNE HISTORIE60
img