Drodzy Czytelnicy!

   Rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy 2013 i przeżywamy także ogłoszony niedawno Rok Wiary. W styczniowym numerze "Posłańca Serca Jezusowego" zamieszczamy fragmenty katechezy ojca świętego Benedykta XVI na temat Credo. Warto zwrócić uwagę na zakończenie tejże katechezy - na papieskie życzenia skierowane do przeżywających ten wyjątkowy czas łaski. Pragnę je zacytować jeszcze raz, bo ich adresatami jesteśmy my wszyscy: Niech droga, którą w tym roku przejdziemy, sprawi, abyśmy wszyscy wzrastali w wierze i umiłowaniu Chrystusa, abyśmy się nauczyli żyć w wyborach i codziennych działaniach dobrym i pięknym życiem Ewangelii. Niech w tej drodze towarzyszy Wam nasz miesięcznik.
   Zachęcamy do przeczytania tekstu ks. Jacka Poznańskiego SJ Potrzeby i pragnienia. Autor ukazuje, jak te dwie rzeczywistości decydują o poczuciu spełnienia lub niespełnienia w życiu. Potrzeby łączą nas wszystkich, a pragnienia to indywidualna sprawa ducha związana z tęsknotą serca, o którą trzeba się troszczyć.
   Ks. Stanisław Łucarz SJ w artykule Życie i śmierć pisze o konsekwencjach możliwych życiowych wyborów i o poszanowaniu dla Słowa Bożego. Na pytanie, dlaczego w powojennym czasie wojującego ateizmu kościoły były pełne, a dzisiaj pustoszeją, odpowiada ks. Jerzy Sermak SJ w tekście Ateizm.
O tym, jak katolicy i protestanci szukają możliwości jak najlepszej współpracy w dziele głoszenia Ewangelii w Skandynawii, dowiemy się z artykułu Skandynawia - stracona dla Kościoła? młodego jezuity Jerzego Iwanowa. Natomiast ks. Jan Konior SJ w tekście Dlaczego islam budzi niepokój? pisze o potrzebie wzajemnego dialogu, głębszego poznania tradycji, kultury i zastanawia się, czy mogą istnieć obok siebie dwie wielkie religie monoteistyczne.
   Zadziwiający portal znajdujący się we wrocławskiej katedrze opisuje Witold Hermaszewski.
Ks. Stanisław Groń SJ w artykule Ukojenie u Serca Bożego dzieli się refleksją z nocnej modlitwy w jezuickiej bazylice w Krakowie wiernych składających swe jarzmo życia przy Sercu Zbawiciela.
   Ponadto w naszym miesięczniku: komentarze do niedzielnych czytań, patron miesiąca, recenzja wartościowej książki, wyjaśnienie papieskich intencji, duchowość Apostolstwa Modlitwy, opowiadanie dla dzieci i krzyżówka.
   Wszystkim życzę miłej lektury i przypominam naszym Czytelnikom o opłaceniu prenumeraty PSJ na ten rok. Niech "Posłaniec Serca Jezusowego" towarzyszy Wam w duchowym wzroście w tym nowym 2013 roku!
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ
img