Drodzy Czytelnicy!

   Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam za zaufanie, jakim obdarzyliście nasz miesięcznik, czytając go i prenumerując w kraju i za granicami Polski. Jego lektura towarzyszyła Wam w tym kończącym się roku i owocnie pomagała w Waszym rozwoju. Proszę, pamiętajcie o Waszej więzi z nim i w Nowym Roku, który nadchodzi. Odnówcie jego prenumeratę i czytajcie go! Niech "Posłaniec Serca Jezusowego" włączony będzie w nową Ewangelizację, w Wasze rodziny, wspólnoty i parafie, gdy przeżywamy Rok Wiary.
   Adwent jest czasem radosnego oczekiwania Zbawiciela i początkiem nowego roku kościelnego. Okres ten zachęca, abyśmy w naszej codzienności znajdowali oznaki nadziei. Mamy podążać z radością na spotkanie Pana, bo On jest już blisko nas!
   Tegoroczny obchód pamiątki Bożego Narodzenia znów z mocą przypomni nam, że Słowo stało się Ciałem! Od chwili tego cudownego wydarzenia nie jesteśmy sami, opuszczeni, rzuceni w wir trudów życia, bo Bóg żyje z nami i dzieli nasz los. Owinięty w pieluszki leżący w żłobie Boży Syn prosi nas, abyśmy nie zamykali przed Nim drzwi do naszych domostw i serc. Ubóstwo Jego żłóbka staje się dla nas czytelnym symbolem i wyzwaniem. Wielu żyje dziś tak bardzo ubogo. Sami musimy znaleźć do nich drogę. Tylko przez swoje miłosierne działanie i modlitwę możemy dać świadectwo, że jesteśmy dobrymi uczniami Pana.
    Dziś brakuje wielu mieszkań za godziwą cenę dla młodych małżeństw. Rodzinom wielodzietnym nierzadko zagraża nędza, sytuacja rodzin rozbitych i ich dzieci bywa często tragiczna. Kościół z mocą wciąż przypomina o prawie każdego do życia, a czyni to w czasie, kiedy czytamy Ewangelię o brzemiennej Maryi i zakłopotanym Józefie szukającym noclegu dla swej małżonki. Niech każda kobieta w błogosławionym stanie w naszej Ojczyźnie i w świecie otoczona będzie troskliwym szacunkiem!
   Bóg narodził się po to, aby dawać nam życie w obfitości, a nie przymnażać problemów. Przyjmijmy Go i żyjmy dla Niego, a staniemy się dziećmi Bożymi.
   Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem radości i pokoju. Niech światłość świata narodzona w Betlejem dotrze ze swym blaskiem do najdalszych zakamarków ludzkich serc. Tego z całego serca życzę wszystkim Czytelnikom, Członkom Apostolstwa Modlitwy i naszym Rodakom na uchodźstwie.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ
img