Drodzy Czytelnicy!

   Jesienią Ojciec Święty odwiedzi Loreto, gdzie w sanktuarium Świętego Domku loretańskiego zawierzy Matce Bożej Synod Biskupów. W Rzymie 11 października ogólnokościelnym wydarzeniem będzie zainaugurowanie przez Benedykta XVI Roku Wiary dokładnie w 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Życzeniem papieża jest, aby w tym szczególnym okresie Credo stało się codzienną modlitwą wszystkich wierzących w Chrystusa, tak jak to było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Z pewnością papieskie katechezy i inicjatywy wspólnot parafialnych w Roku Wiary pogłębią naszą wiarę.
   Również my proponujemy lekturę tekstów związanych z tym tematem. O podwojach wiary, które są zawsze dla nas otwarte, przypomina Benedykt XVI w Liście apostolskim Porta fidei. O ciszy, modlitwie i Jezusie, który chce ukoić serce człowieka wzburzone lękiem i bólem, przeczytamy w artykule ks. Jana Koniora SJ Najstarsza modlitwa. Znaczenie wyciszenia i modlitwy podkreśla też Magdalena Bosek w świadectwie zatytułowanym Bóg przemawia w ciszy. A ks. Jacek Poznański SJ w tekście Klepanie modlitw zaproponuje - za św. Ignacym z Loyoli - co zrobić, aby modlitwy zachowywały dla nas żywe znaczenie i ciągle na nowo porywały serce i wyobraźnię.
   O burzliwej historii łaskami słynącego obrazu Madonny w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie przeczytamy w artykule Zwycięska Królowa Różańca z Kozielska.
   Opowieść przyjaciela trędowatych
to prawdziwa historia o nieznającym lęku przed trądem kapłanie, mającym serce gorące dla swych podopiecznych "czarnych piskląt" żyjących na Madagaskarze. Opowie nam ją ks. Marek Wójtowicz SJ w setną rocznicę śmierci bł. Jana Beyzyma SJ.
   Wszystkim życzę dobrej lektury naszego miesięcznika i ciepłych jesiennych dni. Czytaniem odganiacie matkę wszelkich grzechów - próżnowanie! Mówiąc tak, z pewnością nie mylił się ks. Piotr Skarga.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ
img