Paździarnik 2012 w kalendarzu kościelnym

1
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
2
Aniołów Stróżów
4
Św. Franciszka z Asyżu
7
27. Niedziela zwykła (B)
NMP Różańcowej

12
Bł. Jana Beyzyma, kapłana
14
28. Niedziela zwykła (B)
15
Św. Teresy z Avila,
Św. Jadwigi Śląskiej,
Św. Małgorzaty Marii Alacoque
18
Św. Łukasza Ewangelisty
20
Św. Jana z Kęt
21
29. Niedziela zwykła (B)
28
30. Niedziela zwykła (B)
Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza
img