Drodzy Czytelnicy!

Dla wielu sierpień będzie jeszcze czasem wakacji, odpoczynku, zwiedzania ciekawych miejsc i pielgrzymowania. Natomiast rolnicy zbierać będą plony, a ich całoroczna praca zakończy się dziękczynieniem Bogu za dary żniwne i wszelkie łaski. Bóg jest dawcą wszystkiego! Wielu z nas w tym miesiącu znów podejmie krucjatę antyalkoholową, aby z niemałym zmaganiem dotrzymać przyrzeczenia danego Bogu.
Kościół w tym czasie kierować będzie nasze serca ku Maryi Wniebowziętej i ukazywać perspektywę życia wiecznego. Karmić będzie nas także owocem Jej współpracy z Łaską Bożą - Jezusem, Jego Ciałem i słowem życia.
W podróż do Piotrkowa Trybunalskiego - miasta, które odegrało znaczącą rolę w rozwoju parlamentaryzmu polskiego, do sanktuarium Matki Boskiej Trybunalskiej zaprosi nas J. Gać artykułem Matka Boska od pocieszenia i trybunałów.
O Pięknej Pani Kłodzkiej i późnogotyckim kościele z wystrojem barokowym opowie ks. Cz. Salamon SJ w tekście Perła ziemi kłodzkiej.
Tragiczne zdarzenie sprzed 44 lat celowego spalenia szesnastowiecznego obrazu maryjnego w Starej Wsi koło Brzozowa i niezwykłe odrodzenie się kultu maryjnego przypomni ks. K. Leń SJ w artykule Ogień i profanacja.
O konieczności przestrzegania Kodeksu drogowego, o skutkach brawurowej jazdy i o spożywaniu alkoholu zagrażającego życiu nie tylko użytkowników dróg przeczytamy w tekście ks. J. Koniora SJ Jak w Dekalogu. Tematykę uzależnienia alkoholowego podejmuje też ks. W. Krupiński SJ w artykule Alkohol i cierpienie.
Wolontariuszka Agata Kamińska dzieli się z nami swoimi refleksjami z Kazachstanu w tekście Z misyjnego stepu, pokazując jednocześnie ogromne przestrzenie do ewangelizacji.
Zachęcamy do zapoznania się z komentarzami do niedzielnych czytań i wyjaśnieniem papieskich intencji. Polecamy tekst o patronce miesiąca - Edycie Stein oraz o figurach Bożego Serca.
Wszystkim życzę miłej lektury. Niech Posłaniec Serca Jezusowego pobudza nas do żarliwej modlitwy za wszystkich Czytelników.

Prenumerujcie i czytajcie nasz miesięcznik!
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ
img