Drodzy Czytelnicy i Członkowie Apostolstwa Modlitwy oraz Rodziny Poświęcone Bożemu Sercu!

   W czerwcu przeżywać będziemy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Irlandii z udziałem papieskiego wysłannika. Pielgrzymi i delegaci z całego świata adorować będą publicznie Jezusa i przyjmować Go do serca, dając żywe świadectwo swej wiary. W tym miesiącu w liturgii celebrować będziemy też Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, zgłębiając Jej niepojętą tajemnicę. Natomiast uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej przypomni nam o obowiązku publicznej czci dla Jezusa Eucharystycznego niesionego w procesjach. Jak co roku, także i tym razem niech będzie to nasze dojrzałe wyznanie wiary, pełne radości, że Pan jest z nami pod osłoną chleba i wina.
   Czerwiec jest szczególnie poświęcony Bożemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Okażmy Im wdzięczność za żywy strumień miłości, który nieustannie płynie nurtem ludzkiej historii, aby uświęcać nasze serca. Pogłębiajmy też naszą więź ze Zbawicielem świata, rozważając przymioty Jego Serca podczas odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Jezusa. Nasz miesięcznik pomoże Wam ożywić ducha modlitwy i apostolskiej wiary. Niech każdy z nas wraz z rodziną skupi się przy Bożym Sercu, ofiarując się indywidualnie i publicznie Jezusowi.
   Artykuł ks. Jacka Poznańskiego SJ Serce przy Sercu przypomni nam o tym, że Serce Jezusa jest świetlistym centrum trzech tajemnic wiary: Trójcy Świętej, Wcielenia i Odkupienia. Autor ukazuje Serce Matki Bożej jako źródło żywej tradycji Kościoła w opowiadaniu historii Jezusa.
    Z tekstu ks. Stanisława Łucarza SJ Zdradliwe i niepoprawne serce dowiemy się, że źródłem zbłąkania ludzkiego serca jest oszustwo Szatana, a historia Zbawienia zmierza do uleczenia tegoż serca.
   Ponadto w naszym miesięczniku zapoznamy się z nauczaniem Benedykta XVI o Bożym Sercu z jego listu Zaproszeni do źródła. Odwiedzimy też monumentalną bazylikę w Warszawie na Pradze dedykowaną Najświętszemu Sercu Jezusowemu i poznamy zapiski z dziennika duchowego św. Klaudiusza la Colombiere o Bożym Sercu z 1677 roku.
   Bądźmy wiarygodnymi świadkami Serca Jezusa na co dzień w naszym środowisku!
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ
img