Drodzy Czytelnicy!

   Maj to narodowe rocznice, ale także wiosenne uroki obudzonej do życia przyrody. Kwitną sady i łąki, śpiewają ptaki, a w blasku słonecznym i ciepłym powiewie wiatru radośniej się nam żyje. Maj to czas, w którym wielbimy Maryję, śpiewając litanię ku Jej czci i wzywając wstawiennictwa Królowej Polski. W wielu rodzinach i wspólnotach parafialnych dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej, a Jezus swą łaską wypełnia ich dusze i serca!
   W duchowej wiośnie przeżywajmy także święta Patronów Ojczyzny - biskupa Stanisława i Andrzeja Boboli. Liturgia niech skupi naszą uwagę na Wniebowstąpieniu Pańskim i Zesłaniu Ducha Świętego. Nie bójmy się zaufać Bogu i powierzyć Mu swoje życie! Przeżywajmy naszą codzienność w klimacie uwielbienia Boga. Pomoże nam w tym majowe wydanie "PSJ".
    Piszemy o jubileuszu karmelitanek bosych w artykule Od 400 lat w Polsce. Siostry klauzurowe zaproszą nas, abyśmy poznali ich historię, modlitwę i codzienne zajęcia. O 100. rocznicy koronacji cudownego Obrazu Matki Boskiej Kochawińskiej pisze L. Miozga. Ta Matka Dobrej Drogi daje poznać swoją dobroć i wskazuje ludziom drogę do Nieba.
   O Słowie Boga, które zadaje bolesną ranę, aby oczyścić ludzkie serce i przywrócić mu pokój, przeczytamy w tekście Miłość boli i wyzwala ks. D. Piórkowskiego SJ. Wymowa tego przesłania jest oczywista: przebity bok Pana to nie miałki sentymentalizm!
   O wadze i znaczeniu sakramentu pokuty pisze ks. J. Konior SJ w artykule Pierwsze piątki dla dzieci. Natomiast ks. W. Żmudziński SJ w tekście Obfity owoc Ducha Świętego przypomni, że każdy wierny, świadomie przyjmując Ducha Świętego, otrzymuje Jego dar - znak bogatego życia duchowego.
   Medalik i jego funkcję jako emblematu wiary i znaku Bożego wspomożenia przedstawi etnograf U. Janicka-Krzywda. O przemianach, którym podlega osobowość człowieka w starości, pisze s. A. Walulik - "Stulecie" trzeciej dorosłości.
   Wszystkim życzę słonecznych dni i miłej lektury naszego miesięcznika.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ
img