Drodzy Czytelnicy!

   W tych dniach z wielką uwagą i pobożnością przeżywaliśmy w liturgii misterium ostatnich chwil życia Jezusa na ziemi. Poprzez post przygotowaliśmy się do Niedzieli Zmartwychwstania. Chrystus jest pośród nas! Alleluja! On żyje! Zerwał z ludzkich serc pieczęć śmierci. Radując się, świętujmy ten błogosławiony czas Wielkanocy i w tym klimacie przeżywajmy każdy dzień, powierzając Zbawicielowi siebie, swoje rodziny i Ogniska Apostolstwa Modlitwy. W chwilach prób i duchowych zmagań kierujmy swe myśli i serca do Zmartwychwstałego Pana, bo tylko On ma słowa życia, miłości i pokoju.
   Ks. St. Łucarz SJ w artykule Krzyż ukazuje, jak w tym znaku męki Jezusa objawia się miłość i jak w krzyżu zawiera się logika zbawienia świata i nas. W refleksji ks. T. Halika Zmartwychwstanie nasz Pan nie jest jedynie zamkniętą przeszłością, a Jego powstanie z martwych nie jest wydarzeniem jednym z wielu. O Bogu, który chce być naszym Pocieszycielem, o doświadczeniu strapień w życiu duchowym oraz o paschalnej radości pisze ks. J. Poznański SJ w artykule Pocieszenie Zmartwychwstałego Pana. Podróżnik J. Gać zaprasza do odwiedzenia bazyliki Grobu Pańskiego w Miechowie, zwanym polską Jerozolimą. O przemianie z niewiernego Tomasza w wiernego sługę przeczytamy w artykule ks. J. Koniora SJ Refleksja niewiernego Tomasza. Z tekstu ks. W. Mocydlarza SJ Prefacja o Sercu Jezusa dowiemy się, dlaczego ta modlitwa jest hymnem dziękczynienia i uwielbienia Boga za Jego zbawcze czyny względem człowieka. Afrykański misjonarz ks. T. Akpako zaprosi nas do Beninu, kraju świętującego 150. rocznicę ewangelizacji. M. Bosek w świadectwie Świadomy powrót opowie o swoim doświadczeniu wiary i Kościoła, który ogrzewa jak ognisko. Ks. W. Krupiński SJ w tekście Łagodna radość starości ukazuje, jak modlitwa wycisza niepokoje tego okresu i czyni go spokojniejszym. Komentarze do niedzielnych Ewangelii niech posłużą w formowaniu dojrzałej wiary i pomogą lepiej się modlić.
   Drodzy Czytelnicy! Życzę błogosławionych świąt, smacznej święconki i tradycyjnego śmigusa-dyngusa - mokrego poniedziałku! A Boży pokój niech będzie z Wami wszystkimi!
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ
img