Drodzy Czytelnicy!

   W Wielkim Poście kontemplować będziemy paschalną drogę Jezusa, który na krzyżu wydał siebie w ofierze za nas. Rozważać będziemy ofiarę Jego życia i przebite Serce, które jest przebłaganiem za grzechy nasze.
   Poczujmy się przynagleni do zawierzenia Odkupicielowi świata samych siebie, Kościoła, naszej Ojczyzny i wiernych żyjących na uchodźstwie. Za św. Pawłem wyznajmy: (…) obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2, 20).
   Naszą modlitwą włączajmy się w dzieło, które podejmuje Kościół głoszący wiernym rekolekcje. Wypraszajmy łaskę nawrócenia dla tych, którzy oddalili się od Dobrego Pasterza, a przez wierność modlitwie opartej na Słowie Bożym pogłębiajmy naszą osobistą więź z Panem. Polecajmy też pieczy Matki Bolesnej nasze Ogniska Apostolstwa Modlitwy, by płonęły żywą wiarą. Intencje powierzone nam przez Benedykta XVI uczyńmy przedmiotem naszej modlitwy i ofiary.
   Drodzy Czytelnicy, także i w tym miesiącu w PSJ znajdziecie wiele artykułów pomocnych w pogłębieniu Waszego życia duchowego. Rozważajcie Drogę krzyżową autorstwa ks. R. Janusza SJ i trwajcie przy Zbawicielu.
   Tekst J. Hebela Żale Matki Boskiej to opis jednego z najpiękniejszych utworów średniowiecznej liryki religijnej z XV wieku. Utwór został odnaleziony w bibliotece benedyktyńskiej na Świętym Krzyżu. Maryja zwierza się ludziom i aniołom ze swego bólu, a my zanurzamy się w jakże osobisty wymiar matczynego cierpienia.
   Niemiecki XIII-wieczny mistyk Eckhart w tekście ks. J. Poznańskiego SJ Prosta praktyka wyrzeczenia uwrażliwi nas na ważność wewnętrznych postaw i czystość intencji. Jego refleksja pomoże nam zrozumieć, na czym polega prawdziwa pokuta i modlitwa.
   O współczesnym cierpieniu chrześcijan i chrystianofobii piszą księża W. Dorsz i A. Jacyniak SJ w artykule Prześladowanie chrześcijan dziś.
   Wszyscy obawiamy się starości. Tematykę jesieni życia przybliży s. Cz. Sondej OSU. Autorka ukazuje starość jako szczebel do pełnej dojrzałości i czas zbierania owoców. A o Bogu, który cierpi w dzieciach zdanych na wózek inwalidzki i miłość sióstr zakonnych, przeczytamy w artykule s. E. Mehal Jest taki Dom.
   
Niech Wielki Post zaowocuje w nas łaską nawrócenia i pokojem serca. Prenumerujcie PSJ w rodzinach, parafiach w kraju i wśród Polonii rozsianej po świecie.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ
img