W numerze PSJ marzec 2012

MARZEC W KALENDARZU KOŚCIELNYM 6

ROK LITURGICZNY
ks. Jacek Poznański SJ
PROSTA PRAKTYKA WYRZECZENIA6
Jarosław Hebel
ŻALE MATKI BOSKIEJ24

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
ODSŁONIĘTY RĄBEK BÓSTWA10
ks. Artur Wenner SJ
OCZYSZCZENIE ŚWIĄTYNI26
ks. Stanisław Biel SJ
MIŁOŚĆ I ŚWIATŁO40
ks. Tadeusz Hajduk SJ
OBUMIERAĆ, ABY OWOCOWAĆ 50

BIBLIA
ks. Jan Konior SJ
PYTAJĄC O ZŁO11

MODLITWA
ks. Robert Janusz SJ
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA14

ŚWIADECTWO
Darek
ZASTRZYK OD BOGA20

ZAMYŚLENIA
Ojciec Jerzy
OGIEŃ27

TERAPIA DUCHOWA
ks. Stanisław Łucarz SJ
MANNA28

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
PRZYJACIEL JEZUSA I MARYI30

PODRÓŻE
Jan Gać
INOWŁÓDZ32

WYWIAD
rozmowa Doroty Mazur
z o. Robertem Plichem OP
GODNOŚĆ ŻYCIA35

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Ryszard Machnik SJ
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA39
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA49

DZIEŁA
s. Ewa Mehal
JEST TAKI DOM41

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE
ks. Witold Dorsz
ks. Aleksander Jacyniak SJ
PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN DZIŚ44

WOKÓŁ STAROŚCI
s. Czesława Sondej OSU
W JESIENI ŻYCIA51

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
ks. Marek Wójtowicz SJ
STUDNIA WODY ŻYWEJ54

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY56

DLA DZIECI
Mikołaj Świerad
CHODŹ, PIESKU60

SERCE ZA SERCE62
img