Drodzy Czytelnicy!

  W zimowym klimacie grudniowych dni przeżywać będziemy Boże Narodzenie i rozważać prawdę o wcieleniu Boga, który narodził się z Maryi Panny.
   Pouczy nas o tym Benedykt XVI w katechezie Dajmy się zadziwić Dziecięciu. Etnograf U. Janicka-Krzywda zapozna nas z obrzędowością ludową tego okresu w tekście Między misterium a kolędą. Ks. J. Bremer SJ w artykule Unaocznić Niewidoczne opowie o franciszkańskiej bazylice w Górnej Frankonii i jej zabytkowej szopce.
   Dlaczego Stwórca uczynił dla człowieka tak nieskończenie wiele i hojnie, dowiemy się z tekstu s. M. Pagacz Logika nadmiaru. O słowach z Pisma Świętego, które zmieniły życie małżonków Edyty i Michała Jarosz, misjonarzy w Peru, przeczytamy w ich relacji Idź do ludu... J. Gać zaprasza w podróż do Splitu.
   Sylwetkę niestrudzonego misjonarza Indii i Japonii, patrona Apostolstwa Modlitwy i misji, św. Franciszka Ksawerego przypomni ks. M. Wójtowicz SJ. Ks. J. Konior SJ zaś przedstawia w artykule Dlaczego Niepokalana? św. Maksymiliana Kolbego zgłębiającego tajemnicę Niepokalanego Poczęcia.
   Tegoroczny cykl o obietnicach Bożego Serca zamyka Dwunasta Obietnica dana francuskiej zakonnicy Małgorzacie Marii Alacoque w XVII wieku.
   O duchowości AM pisze ks. T. Chromik SJ w artykule Więź z Ojcem. Cztery komentarze do niedzielnych czytań pomogą lepiej poznać Dobrą Nowinę, którą głosi Kościół w Dzień Pański.
   Św. Mikołaj w nocy z 5/6 grudnia znów przyjdzie do dzieci. Niech jego dobroczynność zachęci do zrobienia niespodzianki bliskim w postaci prezentu, bo gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego!
   Życzę wszystkim dobrej lektury i zachęcam: prenumerujcie nasz miesięcznik również w 2012 roku.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ
img