W numerze PSJ grudzień 2011

GRUDZIEŃ W KALENDARZU KOŚCIELNYM 6

ZAMYŚLENIA
s. Małgorzata Pagacz
LOGIKA NADMIARU6
Ojciec Jerzy
NAJWAŻNIEJSZE: KOCHAĆ44

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
PO MNIE IDZIE WIĘKSZY9
ks. Artur Wenner SJ
ŚWIADEK ŚWIATŁOŚCI18
ks. Stanisław Biel SJ
ŁASKI PEŁNA29
ks. Tadeusz Hajduk SJ
ODRZUCIĆ CZY PRZYJĄĆ?56

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
NIESTRUDZONY MISJONARZ10

ŚWIADECTWO
Edyta i Michał Jarosz
IDŹ DO LUDU...14

PODRÓŻE
Jan Gać
W PAŁACU DIOKLECJANA19

TERAPIA DUCHOWA
ks. Stanisław Łucarz SJ
PASCHA - PRZEJŚCIE22

DUSZPASTERZ
ks. Jerzy Sermak SJ
NAJWAŻNIEJSZY DAR24

Z MARYJĄ
ks. Jan Konior SJ
DLACZEGO NIEPOKALANA?26

CIEKAWA KSIĄŻKA
Piotr Pieńkosz
PIERWSZY RYCERZ NIEPOKALANEJ28

NAUCZANIE PAPIESKIE
Benedykt XVI
DAJMY SIĘ ZADZIWIĆ DZIECIĘCIU30

ROK LITURGICZNY
Kamila Rybarczyk
PIĘKNE, WYJĄTKOWE, CZY...?32
ks. Józef Bremer SJ
UNAOCZNIĆ NIEWIDOCZNE38
ks. Robert Janusz SJ
GWIAZDA BETLEJEMSKIEGO NIEBA42

TRADYCJE
Urszula Janicka-Krzywda
MIĘDZY MISTERIUM A KOLĘDĄ36

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Ryszard Machnik SJ
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA46
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA59

KULT SERCA JEZUSA
ks. Stanisław Groń SJ
OBIETNICA DWUNASTA48

LEKTURA DUCHOWA
św. Małgorzata Maria Alacoque
OTCHŁAŃ MIŁOŚCI48

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
ks. Tadeusz Chromik SJ
WIĘŹ Z OJCEM51

SERCE ZA SERCE52

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY54

HISTORIA
Filip Musiał
WOJNA W OBRONIE KOMUNIZMU56

DLA DZIECI
Mikołaj Świerad
PRZED PIERWSZĄ GWIAZDKĄ60
img