Drodzy Czytelnicy!

   W listopadzie modlimy się za bliskich zmarłych, nawiedzamy ich groby i częściej myślimy o śmierci. Dobrze, że znajdujemy czas na refleksję o życiu, które w chwili śmierci zmienia się, ale się nie kończy!
    O symbolice osiemnastowiecznego obrazu "Memento mori" z sądeckiego muzeum pisze L. Zakrzewski. Jak Wykorzystać śmierć dla życia pouczy ks. J. Poznański SJ. A w czym wyraża się Szacunek dla życia, dowiemy się z rozmowy z dyrektorem Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, prof. B. Chazanem.
   
Sylwetkę misjonarza afrykańskiego kard. A. Kozłowieckiego SJ, w setną rocznicę jego urodzin, przypomni ks. St. Ciślak SJ, opowieść o życiu i śmierci ks. W. Gurgacza - jezuity zamordowanego w krakowskim więzieniu - snuć będzie ks. K. Leń SJ, a duchową sylwetkę meksykańskiego kapłana i męczennika ks. M. Pro nakreśli ks. M. Wójtowicz SJ.
   Ratownik medyczny i wolontariusz J. Jaskuła podzieli się z nami obserwacjami ze swojej misji w Kenii, zaś Tajemnice dzwonów odkryje przed nami etnograf U. Janicka-Krzywda.
   Skorzystajmy z komentarzy do niedzielnych Ewangelii i nauczania papieża Benedykta XVI. Niech święci pomagają nam przez życie i śmierć dojść do radości zbawionych w niebiańskim Jeruzalem.
   Życzę miłej lektury i zachęcam: prenumerujcie nasz miesięcznik!
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ