Posłaniec Serca Jezusowego - listopad 2011

Podjęta w styczniu tego roku edycja miesięcznika katolickiego Posłaniec Serca Jezusowego jest kontynuacją jego misji ewangelizacyjnej prowadzonej od 1872 roku. Miesięcznik ten chce nadal szerzyć kult Bożego Serca, pomagać czytelnikom w dojrzewaniu wiary, głębszym przeżywaniu liturgii i otwarciu na wspólnotę Kościoła. Pragnie przybliżać nauczanie papieskie, misje Kościoła, przypominać słowa Jezusa, zapraszającego wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

Posłaniec Serca Jezusowego

Get Adobe Flash player


"Posłaniec Serca Jezusowego" jest najstarszym miesięcznikiem katolickim w Polsce. Wydawany od 1872 roku i redagowany przez ojców jezuitów kultywuje duchowość Apostolstwa Modlitwy.

Listopad to miesiąc, w którym szczególnie modlimy się za zmarłych oraz odwiedzamy cmentarze. O tym, jak "Wykorzystać śmierć dla życia" pisze ks. J. Poznański SJ, a symbolikę obrazu "Memento mori" z nowosądeckiego muzeum przybliża nam L. Zakrzewski. Zachęcamy do przeczytania wywiadu z profesorem B. Chazanem, dyrektorem Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie, na temat pochówku dzieci utraconych.
Ciekawą relację z podróży do Kenii przedstawia nam ratownik medyczny - Jerzy Jaskuła, a sylwetkę misjonarza afrykańskiego, ks. kard. A. Kozłowieckiego SJ, przypomina ks. St. Cieślak SJ.
Ponadto w numerze wiele ciekawych artykułów i - jak co miesiąc - komentarze niedzielnych Ewangelii, wyjaśnienie papieskich intencji oraz opowiadanie dla najmłodszych.
Zapraszamy do prenumeraty!