Drodzy Czytelnicy!

   W październikową modlitwę różańcową włączajmy nasze życie: radosne, trudne, bolesne, ale także pełne światła i chwały. Bądźmy wytrwali w tej modlitwie. Ona zjednoczy serca, odnowi więź rodzinną, wyjedna dobro Kościołowi i naszej Ojczyźnie. Modląc się tak, oddajmy Bogu naszą obecność, zaufanie i uczucia!
   Benedykt XVI w intencji misyjnej prosi, abyśmy modlili się o zapał ewangelizacyjny w ludzie Bożym i o wsparcie działalności misyjnej. Pierwszego października wspominać będziemy patronkę Apostolstwa Modlitwy św. Teresę od Dzieciątka Jezus. A dwa tygodnie później w liturgii celebrować będziemy - już dziewiąty raz - wspomnienie bł. Jana Beyzma SJ, apostoła trędowatych na Madagaskarze. Za jego przyczyną wypraszajmy powołania misyjne.
   O niezwykłym świecie barw i symboli - ikonie - przeczytamy w artykule Okno do wieczności. A o posłańcach Bożych - aniołach - dowiemy się z tekstu Przyjaciele ludzkiej duszy. Ratuszowy zegar i ukryta w jego mechanizmie Żydówka Berta jest tematem artykułu Wojenna miłość. Dziesiąta Obietnica Jezusa wyjawi, kto otrzymał dar kruszenia serc zatwardziałych.
   Ponadto w numerze kazanie i Akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, dokonany przez ks. kard. J. Glempa w jezuickiej bazylice w Krakowie. Poznamy komentarze do niedzielnych czytań i ciekawą historię proroka, który miał trudności z wysławianiem się. Zapraszamy też do ozdobionej pięknymi złocistymi mozaikami katedry w Monreale na Sycylii.
   Wszystkim życzę dobrej lektury i zapraszam do prenumeraty naszego miesięcznika.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ