W numerze PSJ październik 2011

PAŹDZIERNIK W KALENDARZU KOŚCIELNYM 6

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
PRZYJACIEL TRĘDOWATYCH6

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
POSIĄŚĆ DZIEDZICTWO PANA9
ks. Artur Wenner SJ
ZAPROSZENI NA UCZTĘ24
ks. Stanisław Biel SJ
BÓG CZY CEZAR?43
ks. Tadeusz Hajduk SJ
NAJWIĘKSZE I PIERWSZE54
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ZASKAKUJĄCE PYTANIE62

MISJE
ks. Jan Konior SJ
NADZIEJA W NIEPOKALANEJ10

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Ryszard Machnik SJ
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA13
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA53

TERAPIA DUCHOWA
ks. Stanisław Łucarz SJ
PROROK - JĄKAŁĄ14

PODRÓŻE
Jan Gać
KATEDRA W MONREALE16

MODLITWA
ks. Aleksander Jacyniak SJ
OKNO DO WIECZNOŚCI20

ROK LITURGICZNY
ks. Jakub Kołacz SJ
PRZYJACIELE LUDZKIEJ DUSZY25

DUSZPASTERZ
ks. Jerzy Sermak SJ
POKUSA28

ŚWIADECTWO
Leszek Zakrzewski
WOJENNA MIŁOŚĆ30

ZAMYŚLENIA
Ojciec Jerzy
CZAS I MIEJSCE CZYNIENIA DOBRA32

HISTORIA
Filip Musiał
NAZIZM ROZLICZONY34

LEKTURA DUCHOWA
Thomas Merton
CHRZEŚCIJAŃSKIE PERSPEKTYWY W ŚWIATOWYM KRYZYSIE36

NAUCZANIE KOŚCIOŁA
kard. Józef Glemp
KRÓLU I ZJEDNOCZENIE SERC WSZYSTKICH...38

KULT SERCA JEZUSA
ks. Stanisław Groń SJ
OBIETNICA DZIESIĄTA44

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
Helena Lis
CÓRKA KOŚCIOŁA46

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY49

BIBLIA
ks. Jacek Siepsiak SJ
GOŚCINNA SZUNEMITKA50

RODZINA
Anna Błasiak
POWINNOŚĆ RODZINY55

DLA DZIECI
Mikołaj Świerad
WSPÓLNY RÓŻANIEC58

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
WYDARZYŁO SIĘ60

SERCE ZA SERCE60

POEZJA
Marian Stanisław Hermaszewski
W MYM MODLITEWNYM OGRODZIE67