Posłaniec Serca Jezusowego - październik 2011

Podjęta w styczniu tego roku edycja miesięcznika katolickiego Posłaniec Serca Jezusowego jest kontynuacją jego misji ewangelizacyjnej prowadzonej od 1872 roku. Miesięcznik ten chce nadal szerzyć kult Bożego Serca, pomagać czytelnikom w dojrzewaniu wiary, głębszym przeżywaniu liturgii i otwarciu na wspólnotę Kościoła. Pragnie przybliżać nauczanie papieskie, misje Kościoła, przypominać słowa Jezusa, zapraszającego wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

Posłaniec Serca Jezusowego

Get Adobe Flash player


"Posłaniec Serca Jezusowego" jest najstarszym miesięcznikiem katolickim w Polsce. Wydawany od 1872 roku i redagowany przez ojców jezuitów kultywuje duchowość Apostolstwa Modlitwy.

W październikowej intencji misyjnej Benedykt XVI zachęca wiernych do modlitwy o wsparcie działalności misyjnej. O sytuacji w Chinach opowiada ks. Jan Konior SJ w tekście Nadzieja w Niepokalanej. Jako patrona miesiąca, ks. Marek Wójtowicz SJ przedstawia sylwetkę bł. Jana Beyzyma SJ, wielkiego misjonarza na Madagaskarze.
Niezwykłą katedrę w Monreale na Sycylii przedstawia podróżnik Jan Gać; ks. Jakub Kołacz SJ w tekście Przyjaciele ludzkiej duszy pisze o aniołach, a o Oknie do wieczności, czyli o pięknych ikonach opowiada ks. Aleksander Jacyniak SJ.
Ponadto w numerze: wyjaśnienie Dziesiątej Obietnicy, artykuły: Leszka Zakrzewskiego Wojenna miłość, Filipa Musiała Nazizm rozliczony, ks. Jacka Siepsiaka SJ Gościnna Szunemitka.
Zachęcamy do zapoznania się z komentarzami do niedzielnych czytań oraz z pozostałymi artykułami. Dzieciom proponujemy opowiadanie Mikołaja Świerada Wspólny różaniec.
Zapraszamy do prenumeraty!