Drodzy Czytelnicy!

   W połowie sierpnia przedstawiciele młodzieży spotkają się z Benedyktem XVI w Madrycie. A my zachęceni przez Papieża będziemy się modlić, aby młodzi ludzie swe życie złączyli i budowali z Chrystusem. Podpowie nam to papieska intencja ogólna.
   Gorący sierpień to wakacje, ale i czas żniw. Z pól trzeba zebrać to, co zasiane wyrosło, dojrzało i przyniosło plon, ale należy też podziękować Dawcy wszystkiego za te dary żniwne.
   Wielu uda się w pielgrzymce dziękczynnej do sanktuariów maryjnych. Do Częstochowy pójdą harcerze, aby uczcić jubileusz swego powstania. Piszemy o tym w artykule Polskie harcerstwo ma sto lat.
   Kościół prowadzi nas ku Maryi Wniebowziętej. W Niej miłość Boga dojrzała najpełniej! Mówi o tym nauczanie papieskie Prawda o Wniebowzięciu. Trwający Rok Świętego Maksymiliana Kolbego czcimy tekstem Wszystko dla Niepokalanej. Świętą Lipkę poznamy lepiej z artykułu Częstochowa Północy. Czytając o Maryi, dziękujmy Bogu za Nią - Jezusa i naszą Matkę.
   W wakacyjnej podróży do Paray-le-Monial towarzyszyć nam będą XVII-wieczni święci: zakonnica wizytka i młody kapłan jezuita. W obudzeniu gorliwości pomoże nam Obietnica Ósma dana czcicielom Bożego Serca.
   Ponadto w naszym miesięczniku: komentarze do niedzielnych czytań, duchowość Apostolstwa Modlitwy, patron miesiąca, terapia duchowa, świadectwa z życia, krzyżówka i wiele innych ciekawych artykułów.
   Zachęcamy: czytajcie nasz miesięcznik! Niech jego teksty rozgrzewają serca, pobudzając do żarliwej modlitwy, aby nasza Ojczyzna nie zeszła z drogi wiary.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ