Drodzy Czytelnicy!

   W lipcu wielu z nas korzysta z urlopu, turystyki i uroków słonecznego lata. Bóg zsyłać będzie nam słońce i deszcz, a my nie zapomnijmy być życzliwymi nie tylko dla siebie! Wypoczywajmy, podziwiając piękno przyrody, ale zadbajmy, aby były to wakacje z Bogiem. Jak dobry jest Pan, znów poznamy, gdy odnowimy nasze siły fizyczne i duchowe i gdy poszerzymy naszą znajomość świata. Wypoczywając, pamiętajmy o modlitwie!
   O tym, że jest ona rozmową z Bogiem, przypomni nam refleksja rekolekcyjna bpa K. Wojtyły Czym jest modlitwa? Lektura duchowa św. Grzegorza Wielkiego rozsmakuje nas w patrystycznym bogactwie mądrości. Artykuł ks. J. Poznańskiego SJ Podróże kształcą? rozwinie myśl, iż tam, gdzie jedziemy, przywozimy siebie - czyli to wszystko, co jest w nas! A podróżnik J. Gać opowie nam o indiańskiej wędrówce w przeszłość i o krucyfiksie w Chimayo. Doświadczeniem pracy misyjnej na Czarnym Lądzie podzielą się jezuiccy misjonarze: z Malawi ks. J. Oleksy, a z Zambii ks. J. Rostworowski. Natomiast o tym, jak siostry służebniczki pracują nie tylko w Afryce, i o ich ciekawych zbiorach misyjnych dowiemy się z artykułu U służebniczek w Starej Wsi.
   
Ponadto w tym numerze refleksje nad intencją ogólną i misyjną Benedykta XVI, duchowość Apostolstwa Modlitwy, komentarz do niedzielnych Ewangelii, porady duchowe i duszpasterskie, portret św. Ignacego z Loyoli. Poznamy siódmą obietnicę daną czcicielom Serca Jezusowego, dowiemy się też o szkodliwości alkoholizmu i pracowitych pszczołach. Dzieci znajdą opowiadanie, a dorośli relaksującą krzyżówkę.
   Życzę wypoczynku i nowych sił do dalszej służby Bogu i ludziom.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ