W numerze PSJ lipiec 2011

OD REDAKCJI3

LIPIEC W KALENDARZU KOŚCIELNYM 6

ROK LITURGICZNY
ks. Jacek Poznański SJ
PÓŁ ROKU MOCNYCH PRZEŻYĆ6

SŁOWO ŻYCIA
ks. Bogdan Długosz SJ
DZIECIĘCA UFNOŚĆ9
ks. Artur Wenner SJ
GLEBA LUDZKIEGO SERCA27
ks. Stanisław Biel SJ
CIERPLIWOŚCI!35
ks. Tadeusz Hajduk SJ
KRÓLESTWO BOŻE48
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
POKARM NA ŻYCIE62

NAUCZANIE KOŚCIOŁA
bp Karol Wojtyła
CZYM JEST MODLITWA?10

REFLEKSJE
ks. Jacek Poznański SJ
PODRÓŻE KSZTAŁCĄ?12

LEKTURA DUCHOWA
Św. Grzegorz Wielki
NA ŚWIECIE, LECZ NIE ZE ŚWIATA14

PODRÓŻE
Jan Gać
CHIMAYO16

INTENCJE PAPIESKIE
ks. Ryszard Machnik SJ
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA19
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA44

MISJE
ks. Józef Oleksy SJ
Z MALAWI20
ks. Jakub Maria Rostworowski SJ
PRZESŁANIE Z ZAMBII22
s. Teresa Głuchowska
U SŁUŻEBNICZEK W STAREJ WSI24

TERAPIA DUCHOWA
ks. Stanisław Łucarz SJ
ŻYCIE PRZECIWKO ŚMIERCI28

DUSZPASTERZ
ks. Jerzy Sermak SJ
WOLNOŚĆ CZY LIBERALIZM?30

HISTORIA
Filip Musiał
W SŁUŻBIE SOWIETÓW32

KULT SERCA JEZUSA
ks. Stanisław Groń SJ
OBIETNICA SIÓDMA36

ZAMYŚLENIA
Ojciec Jerzy
JEZUS - BÓG Z NAMI38

DUCHOWOŚĆ APOSTOLSTWA MODLITWY
ks. Tadeusz Chromik SJ
KREW PRZYMIERZA40

ŻYCIE APOSTOLSTWA MODLITWY43

PATRON MIESIĄCA
ks. Marek Wójtowicz SJ
HISZPAN Z WESOŁYMI OCZYMA45

TRADYCJE
Urszula Janicka-Krzywda
MIODNE PSZCZOŁY49

BIBLIA
ks. Jacek Siepsiak SJ
SYNOWIE DAWIDA52

RODZINA
Anna Błasiak
MAMO, NIE PIJ!54

DLA DZIECI
Mikołaj Świerad
SIÓDME PRZYKAZANIE58