Posłaniec Serca Jezusowego - czerwiec 2011

Podjęta w styczniu tego roku edycja miesięcznika katolickiego Posłaniec Serca Jezusowego jest kontynuacją jego misji ewangelizacyjnej prowadzonej od 1872 roku. Miesięcznik ten chce nadal szerzyć kult Bożego Serca, pomagać czytelnikom w dojrzewaniu wiary, głębszym przeżywaniu liturgii i otwarciu na wspólnotę Kościoła. Pragnie przybliżać nauczanie papieskie, misje Kościoła, przypominać słowa Jezusa, zapraszającego wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

Posłaniec Serca Jezusowego

Get Adobe Flash player


"Posłaniec Serca Jezusowego" jest najstarszym miesięcznikiem katolickim w Polsce. Wydawany od 1872 roku i redagowany przez ojców jezuitów kultywuje duchowość Apostolstwa Modlitwy.

Czerwiec to miesiąc, który szczególnie kojarzy się z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Właśnie ten kult jest głównym tematem, jaki poruszamy w czerwcowym numerze "Posłańca Serca Jezusowego". W wyjątkowy charakter tego nabożeństwa wprowadzają nas teksty: ks. Jakuba Kołacza SJ "Idźcie kochać ludzi!", ks. Jacka Poznańskiego SJ "Serce Jezusa i Duch Święty", ks. Stanisława Gronia SJ "Obietnica Szósta", a także słowa Jana Pawła II "Człowiek potrzebuje Serca Chrystusa". Świadectwem szczególnego kultu narodu polskiego do Serca Zbawiciela jest Bazylika Serca Jezusa w Krakowie, której 90. rocznica konsekracji przypada w tym roku.
Uzupełnienie stanowią artykuły: ks. Marka Wójtowicza SJ, który ukazuje sylwetkę Brata Alberta, jako patrona tego miesiąca; tekst ks. Stanisława Łucarza SJ "Odrzucony kamień" czy zamyślenia Ojca Jerzego "Pomagają i przeszkadzają".

Zapraszamy do prenumeraty!