Drodzy Czytelnicy!

Wiosnę w przyrodzie, gdy ziemia wydaje kwiaty i ptaki śpiewają, przeżywać będziemy z Niepokalaną, uczestnicząc w nabożeństwach maryjnych. Dziękować będziemy Bogu za wyniesienie do chwały ołtarzy papieża Jana Pawła II. On zaufał Bogu i cały powierzył się Maryi, Królowej naszej Ojczyzny.
   Artykuł ks. M. Wójtowicza SJ Masyw modlitwy ukazuje, jak życie nowego Błogosławionego zanurzone było w modlitwie. Pięknej Pieśni do bł. Jana Pawła II ks. St. Ziemiańskiego SJ warto się nauczyć i ją rozpowszechnić. Artykuł ks. J. Kołacza SJ Rozpala nas ogień miłosierdzia ukazuje ten przymiot Boga jako naturalny odruch Bożego Serca. Historyk F. Musiał w artykule W niewoli Maryi omawia znaczenie wielkiej Nowenny i obchodów Milenium. Kazanie nieżyjącego już kard. Jeana-Marie Lustigera Królowa Polski wyjaśnia, czy Maryja może w jakiś szczególny sposób należeć do jednego narodu. Natomiast ks. A. Jacyniak SJ w artykule Matka Boża Łaskawa ukazuje Cudowną warszawską Panią w królewskim Krakowie. O pracy katolików w muzułmańskim Kirgistanie dowiemy się z relacji jezuickiego misjonarza br. D. Wojciechowskiego.
   Zachęcamy do refleksji nad intencją misyjną i ogólną Benedykta XVI, nauczaniem bł. Jana Pawła II o Apostolstwie Modlitwy i kulcie Serca Bożego, komentarzem liturgiczny, piątą obietnicą daną czcicielom Serca Jezusowego. Można tez skorzystać z porady duchowej i duszpasterskiej, poznać losy św. Andrzeja Boboli i niezwykłą pasję kolekcjonerską.
Wszystkim życzę miłych wiosennych dni i dobrej lektury naszego miesięcznika.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ