Pieśń do bł. Jana Pawła II

1.   Z rodu Lechitów Bóg powołał Ciebie,
Byś łódź Kościoła wiódł przez świata fale
Do wiecznych portów, gdzie Bóg czeka w niebie.
Tyś przeciw burzom trzymał ster wytrwale.
Czcimy twą świętość, cnoty i zasługi,
Janie Pawle Drugi!

2.   Pod gmach Kościoła kładłeś fundamenty
Ewangelicznej prawdy niewzruszonej,
Słowem i czynem dałeś, Ojcze Święty
Przykład dobroci rzeszy niezliczonej.
Przez długie lata wiernej twej posługi,
Janie Pawle Drugi!

3.   Matce Najświętszej całyś był oddany.
Ona Cię wiodła aż po świata krańce.
Przez kontynenty, morza, oceany
Szedłeś z nadzieją, z krzyżem i różańcem.
Przez tak owocny pontyfikat długi,
Janie Pawle Drugi!

4.   Teraz, gdy chwałą nieba się radujesz,
Spojrzyj na Polskę, kraj nasz utrapiony,
Niechaj twą pomoc i opiekę czuje!
W twą jasną postać i wzór twój wpatrzony.
Wspieraj modlitwą nas, niegodne sługi,
Janie Pawle Drugi!

tekst i melodia ks. Stanisław Ziemiański SJ