Posłaniec Serca Jezusowego - kwiecień 2011

Podjęta w styczniu tego roku edycja miesięcznika katolickiego Posłaniec Serca Jezusowego jest kontynuacją jego misji ewangelizacyjnej prowadzonej od 1872 roku. Miesięcznik ten chce nadal szerzyć kult Bożego Serca, pomagać czytelnikom w dojrzewaniu wiary, głębszym przeżywaniu liturgii i otwarciu na wspólnotę Kościoła. Pragnie przybliżać nauczanie papieskie, misje Kościoła, przypominać słowa Jezusa, zapraszającego wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

Posłaniec Serca Jezusowego

Get Adobe Flash player


"Posłaniec Serca Jezusowego" jest najstarszym miesięcznikiem katolickim w Polsce. Wydawany od 1872 roku i redagowany przez ojców jezuitów kultywuje duchowość Apostolstwa Modlitwy.

W nowej edycji pisma m.in.:

- kult Serca Jezusa
- intencje papieskie
- sylwetki świętych
- komentarz liturgiczny
- porady duszpasterskie
- Biblia i lektura duchowa
- z życia Kościoła i Apostolstwa Modlitwy
- świadectwa
- problemy rodzinne

Zapraszamy do prenumeraty!