Drodzy Czytelnicy!

Najświętsze Serce Jezusa to żywy Bóg i Zbawca wszystkich ludzi, a nabożeństwo do Niego to nie tylko starożytna historia i szacowna tradycja liturgiczna w Kościele katolickim. Także do współczesnych ludzi zwraca się Chrystus ze swoim słowem, otwartym bokiem i gorejącą miłością. On zaprasza wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

Zmieniają się czasy i formy apostołowania, a słowo pisane nadal pozostaje ważnym czynnikiem kształtującym naszą dojrzałość w wierze i pomaga nam w głębszym rozumieniu siebie oraz wspólnoty wierzących. Ono wspiera wielkie dzieło ewangelizacji i ułatwia osobistą troskę o indywidualną formację duchową każdego z nas. Rozum i serce potrzebują słowa i świadectwa! Ludzie dzisiaj wciąż pragną być kochani i nie zatracili zdolności miłowania Boga i bliźniego, choć niektórym przychodzi to z niemałym trudem.

Stowarzyszenie "Apostolstwo Modlitwy" od 1844 r. wspiera papieża - następcę Piotra i Kościół powszechny swoją żarliwą modlitwą. Szerzy też cześć eucharystyczną i kult Bożego Serca. Katolicki miesięcznik o wymownym tytule: "Posłaniec Serca Jezusowego", którego edycję podejmujemy, zapisał już wspaniałą kartę w dziejach Kościoła w Polsce i za granicą. Miesięcznik ten, kontynuując dzieło poprzedników, prowadzący misję ewangelizacyjną od 1872 r., pragnie towarzyszyć Tobie - Drogi Czytelniku - w dojrzewaniu wiary, w pogłębieniu jej w wymiarze osobistym, rodzinnym i parafialnym. Pragnie pomóc Ci w osobistej modlitwie, dojrzalszym przeżywaniu liturgii i otwarciu się na wspólnotę Kościoła także w wymiarze misyjnym.

Nauczanie papieskie, misje Kościoła, wielkie i małe sprawy zwyczajnych i prostych ludzi, tak często utrudzonych codziennością, będą obecne na kartach tego pisma. Tożsamość narodowa i wielkie dziedzictwo kultury chrześcijańskiej nie zostaną pominięte.

Naszym pragnieniem jest, aby ten miesięcznik był czytany w wielu domach i wspólnotach, w kraju i poza jego granicami. Niech nasi Rodacy rozsiani po świecie znajdą w nim ugruntowanie i pomoc dla swojej wiary oraz umocnienie tożsamości. Oby słowo pisane i szata graficzna tego pisma ułatwiły nam wszystkim głębsze poznanie tajników Najświętszego Serca Jezusowego.

Wszystkim Czytelnikom życzę dobrej lektury i powierzam to dzieło ewangelizacyjne Waszej gorliwej modlitwie!

Oby jak najliczniejsze rzesze prenumeratorów mogły skorzystać z duchowych owoców, jakie zrodzi nasza praca.
redaktor naczelny ks. Stanisław Groń SJ